Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Krajowa Debata – Bezpieczeństwo Pieszych

Data publikacji 31.05.2012

Wczoraj w Płocku odbyła się I Krajowa Debata "Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Jej organizatorami byli Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. Rafał Batkowski i Prezydent Miasta Płock Andrzej Nowakowski. Partnerami przedsięwzięcia natomiast instytucje i organizacje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w tym Stowarzyszenie "Alter Ego". Spotkanie honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest od lat sprawą priorytetową w naszym kraju. Tym razem zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Co roku na polskich drogach ginie ich ponad tysiąc, a dziesięć tysięcy zostaje rannych. Na terenie garnizonu mazowieckiego w roku 2011 doszło 737 wypadków drogowych z udziałem pieszych. 163 osoby nie przeżyły tych zdarzeń. Pośród pieszych - ofiar wypadków najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 40-59 lat i 60+. Stanowią oni 65,5% pośród zabitych i 54% pośród rannych.

Celem I Krajowej Debaty „Pieszy – niechroniony uczestnik ruchu drogowego” było zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej udziału pieszych wśród ofiar wypadków drogowych w Polsce oraz wskazanie propozycji rozwiązań pozwalających na poprawę bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego (edukacyjne, legislacyjne, infrastrukturalne itp.)

Do debaty zaproszono przedstawicieli wielu instytucji rządowych, samorządowych, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz instytucji pozarządowych.

Spotkanie rozpoczął Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski. Następnie sytuację związaną z bezpieczeństwem pieszych na terenie działania garnizonu mazowieckiego omówił Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji mł.insp. Rafał Batkowski. O zagadnieniu w ujęciu ogólnopolskim mówił w dalszej kolejności Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. Marek Fidos.

Głos w debacie zabrał także poseł na Sejm RP Krzysztof Kwiatkowski, reprezentujący Stowarzyszenie „Koalicja na Rzecz Pieszych” i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

W spotkaniu brał udział także poseł na Sejm RP Michał Szczerba z Parlamentarnego Zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cenny głos w dyskusji zabrali reprezentujący Stowarzyszenie „Alter Ego” Janusz Popiel, a także między innymi przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej, WORD i płockiego MZD.

Na zakończenie debaty ustalono, że w najbliższym terminie zostaną zebrane od uczestników spotkania wszystkie sugestie, które posłużą do wypracowania konstruktywnych wniosków mających służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych w całym kraju.

Debacie towarzyszyła impreza dla mieszkańców Płocka na Starym Rynku, którą rozpoczął występ orkiestry policyjnej KSP. Przeprowadzono liczne konkursy dla młodszych i starszych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w których atrakcyjne nagrody ufundowały WORD z regionu Mazowsza. Instytut Transportu Samochodowego przekazał do użytkowania Policji pojazd typu melex oraz zorganizował pokazy symulatorów dachowania i zderzeń. Policjanci wspólnie ze Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym przeprowadzili symulację wypadku drogowego z udziałem pieszego. Imprezę zakończył koncert Oddziału Zamkniętego.

(KWP w Radomiu / mg)
 

Powrót na górę strony