Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta studyjna delegacji z Bośni i Hercegowiny w Polsce w ramach instrumentu Twinningu

Data publikacji 21.06.2012

W dniach 21 – 22 czerwca w Polsce gości delegacja z Bośni i Hercegowiny wysokiego szczebla kierowniczego i eksperckiego. Wymiana doświadczeń z przedstawicielami polskiej Policji jest elementem międzynarodowego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning).

Wizyta jest częścią projektu „Twinning Assistance to the Directorate for coordination of police bodies” („Wsparcie w ramach Twininngu dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji”), który Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP realizuje wraz z partnerami z Holandii, Słowenii i Rumunii. Celem dwuletniego przedsięwzięcia jest wsparcie reformy bośniackich służb egzekwowania prawa w tworzeniu właściwych ram prawnych i instytucjonalnych. Szczegółowe tematyka działań to m. in. koordynacja działań policyjnych, bezpieczeństwo międzynarodowej wymiany informacji oraz specyfikacja niezbędnej infrastruktury technicznej.
Projekt Twinningu zakłada przeprowadzenie analiz eksperckich oraz szeregu działań szkoleniowych, w tym seminariów i warsztatów w kraju beneficjenta, jak również wizyt studyjnych w wybranych krajach członkowskich. Spotkanie w Polsce jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w trwającym od lutego br. projekcie.

W wizycie studyjnej bierze udział 7 przedstawicieli Bośni i Hercegowiny, reprezentujących federalne i związkowe organy egzekwowania prawa państwa-beneficjenta (Administracja Policji, Dyrekcja ds. Koordynacji Służb Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Serbskiej). W programie wizyty przewidziano spotkania z ekspertami Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Biura Łączności i Informatyki oraz Głównego Sztabu Policji.

Dwudniowe spotkanie ma na celu prezentację Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz omówienie rozwiązań organizacyjnych i technicznych pod kątem zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie EURO 2012. Zagraniczni goście odwiedzą ponadto Komendę Główną Policji oraz będą mogli w praktyce zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas meczu ćwierćfinałowego w dniu 21 czerwca.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z bośniackimi partnerami w Polsce potrwa do soboty, a realizacja całego projektu przewidziana jest do końca 2013 r. W tym czasie weźmie w nim udział kilkudziesięciu ekspertów, w tym 11 z Polski.

Policja w coraz większym stopniu angażuje się w projekty pomocowe dla państw z regionu Bałkanów Zachodnich, finansowane ze środków Komisji Europejskiej. Oprócz instrumentu Twinningu, nasi eksperci biorą udział w zagranicznych warsztatach i seminariach w Bośni i Hercegowinie w ramach instrumentu TAIEX m.in. z dziedziny praw człowieka, zwalczania zorganizowanej przestępczości i współpracy policyjnej w UE. W zeszłym roku nawiązana została również dwustronna współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Akademią Policji w Banja Luce.

(BMWP KGP / w)

Powrót na górę strony