Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podwyżka pensji od 1 lipca. Nie będzie zmian w naliczaniu policyjnych emerytur

Data publikacji 29.06.2012

Wypłata podwyżki dla policjantów w dniu 2 lipca 2012 r., nie będzie zmian w naliczaniu emerytur - poinformował Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, w trakcie spotkania z członkami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

W dniu 27 czerwca 2012 .r Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, spotkał się z członkami  Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. W trakcie spotkania odpowiadał na liczne pytania oraz odnosił się do wniosków i propozycji działaczy związkowych.

Komendant Główny Policji jednoznacznie zdementował pojawiające się  w środowisku policjantów nieprawdziwe informacje o rzekomych kolejnych pracach nad przygotowaniem nowego sposobu naliczania emerytur dla policjantów pozostających w służbie. Stanowczo zapewnił zebranych, że ani w Komendzie Głównej Policji, ani w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nikt nie pracuje nad zmianą obowiązującego systemu emerytalnego.

Komendant Główny Policji krytycznie ocenił akcję związkową w województwie pomorskim polegającą na wysyłaniu listów do Prezesa Rady Ministrów, stwierdzając, że trudno oczekiwać od Premiera, Ministra i przełożonych, aby nieustannie dementowali wielokrotnie powielane plotki podważające dotychczasowe zapewnienia. Takie zachowanie jest, zdaniem Komendanta, mało odpowiedzialne, zwłaszcza kiedy tysiące policjantów pełni ciężką służbę w zabezpieczeniu Euro 2012, pracując na bardzo pozytywny wizerunek Policji. To duży kapitał, którego nie wolno nam roztrwonić nieprzemyślanymi działaniami.

W związku z pytaniem o podwyżkę uposażeń Komendant Główny Policji poinformował, że jest już naliczona, po 300 złotych brutto na każdego policjanta z dniem 1 lipca 2012 r., i zostanie wypłacona w pierwszym dniu roboczym, czyli 2 lipca 2012 r. Nie ma żadnego zagrożenia, nie będzie żadnych opóźnień, są już pieniądze i będą płacone razem z uposażeniem za lipiec.

Powrót na górę strony