Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

500-letnia rzeźba z Bobrowników odnaleziona po 37 latach

Data publikacji 06.07.2012

Policjanci z KWP w Szczecinie odnaleźli 500-letnią rzeźbę św. Mikołaja, która zaginęła w 1975r. Zabytek zarejestrowany był w bazie utraconych dzieł sztuki Interpolu i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Policjanci z Zespołu ds. Zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podczas weryfikacji utraconych zabytków z województwa zachodniopomorskiego wpadli na trop zaginionej w 1975 roku rzeźby św. Mikołaja. Wpisana w 1958 roku w rejestr zabytków rzeźba znajdowała się do lat 70-tych XX w. w kościele w Bobrownikach, gm. Chociwel, lecz od 37 lat jej los był nieznany. Gotycka rzeźba, z drewna polichromowanego o wysokości 110 cm, przedstawiała św. Mikołaja, biskupa z Miry, wykonano ją w XV w. dla kościoła w Bobrownikach. Zabytek był zarejestrowany jako utracony w bazie utraconych dzieł sztuki Interpolu i Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Tropy prowadziły do plebanii innej parafii. Zebrany materiał procesowy dał podstawy do wydania przez Prokuraturę Rejonową w Stargardzie Szczecińskim nakazu przeszukania plebanii, gdzie policjanci z zespołu ds. zabytków wraz z policjantami z Chociwla oraz inspektorem z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odnaleźli rzeczony zabytek. Rzeźba, odnaleziona w prywatnym pokoju, pozbawiona była polichromii, którą usunięto do „gołego” drewna, brakowało również prawej ręki z Biblią i pastorału.

Zgodnie z prawem, księża nie mogą sprzedawać ani przemieszczać zabytków bez  zgody kurii i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zabytki te nie są ich własnością a prawo kościelne nakłada dodatkowo obowiązek opieki nad zabytkami i dbałości o nie. Kanon 1220 prawa kanonicznego definiuje to bardzo dokładnie: „Dla ochrony dóbr sakralnych oraz kosztowności należy okazywać właściwą troskę o konserwację i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa”. Nad prawem kościelnym dodatkowo są jeszcze przepisy państwowe, które muszą być przestrzegane przez organizacje kościelne w każdym państwie.

Ksiądz, który posiadał w swojej kolekcji poszukiwaną rzeźbę był nieobecny, gdy wróci będzie musiał wytłumaczyć jak wszedł w posiadanie zabytku z innej parafii i dlaczego z zabytku bez zgody konserwatora zostały usunięte pokrywające go średniowieczne polichromie.

Zabezpieczona 500-letnia rzeźba trafiła do właściciela, czyli parafii w Chociwlu, do której należy kościół filialny w Bobrownikach. Sprawę prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim.

Rzeźba ta znajdowała się również w publikacji wydanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie pt. „Policja w walce o zabytki”, która jest zbiorem zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom oraz katalogiem zabytków i dziel sztuki utraconych w województwie zachodniopomorskim.

(KWP w Szczecinie / mw)

  • Rzeźba Św.Mikołaja - 1975 rok

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 2.49 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony