Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie projektu szkoleniowego dla Mołdawii

Data publikacji 06.07.2012

W dniach 4-5 lipca 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie polsko-mołdawskie inicjujące realizację projektu szkoleniowego dla funkcjonariuszy organów ścigania Mołdawii pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości". Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. i obejmuje cztery komponenty tematyczne: analizę kryminalną, nowoczesne techniki szkolenia w Policji, nowoczesne metody kryminalistyczne oraz komponent regionalny prezentujący pracę Policji na szczeblu komendy wojewódzkiej Policji.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego. Koordynatorem projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, zaś w merytoryczną realizację poszczególnych komponentów zaangażowane są Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP, Biuro Kadr i Szkolenia KGP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, KWP w Gdańsku, KWP w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Panel otwierający miał na celu przedyskutowanie modelu organizacji współpracy w trakcie współpracy pomiędzy stroną polską a beneficjentem – stroną mołdawską, ustalenie grupy docelowej szkolenia, co jest istotne dla osiągnięcia realnych efektów przedsięwzięcia oraz szczegółowe rozpoznanie potrzeb beneficjenta.

Podczas dwudniowego spotkania strony wypracowały satysfakcjonujące je rozwiązania, a ponadto strona mołdawska wyraziła duże zainteresowanie kontynuacją szkoleń prowadzonych przez Polskę w różnych dziedzinach. Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii dążącej do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony