Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zatrzymania za lewe prawa jazdy

Data publikacji 06.07.2012

Kilka dni temu policjanci Referatu dw. z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą olkuskiej komendy zakończyli sprawę, nad którą pracowali przez kilka miesięcy. Jej efektem jest przedstawienie 60 zarzutów czterem osobom, które za łapówki pomagały w uzyskaniu prawa jazdy. Zarzuty dotyczą płatnej protekcji oraz poświadczania nieprawdy.

Sprawę zapoczątkowała informacja, iż w jednym z ośrodków działających na terenie gminy Trzyciąż prawo jazdy można otrzymać za łapówkę. Kwota ta, oprócz opłaty za kurs, miała wynosić od 1200 do 2500 złotych. W trakcie trwających czynności funkcjonariusze przesłuchali kilkudziesięciu świadków na terenie całego kraju. Policjanci ustalili, że właściciel jednego z ośrodków szkolenia kierowców, celem osiągnięcia korzyści majątkowych, powołując się na swoje wpływy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu wielokrotnie podejmował się pośredniczenia w pozytywnym załatwieniu egzaminu na prawo jazdy. Za tą „przysługę” przyjmował od kursantów pieniądze we wspomnianej wysokości. Dodatkowo dzielić się nimi miał z lekarzem oraz współpracownikiem w MORD w Nowym Sączu. Ustalono ponadto, że ów właściciel poświadczał nieprawdę podpisując zaświadczenia o ukończeniu szkoleń przez osoby, które w takich szkoleniach nie uczestniczyły. Mógł on również nakłaniać lekarzy medycyny uprawnionych do wystawiania zaświadczeń dla kierowców do wydawania dla „swoich” kursantów, bez ich uprzedniego badania, zaświadczeń poświadczających nieprawdę.

W proceder zamieszane były jeszcze trzy kolejne osoby – dwóch lekarzy oraz osoba prowadząca ośrodek szkolenia kierowców na terenie Olkusza, które współpracując z ośrodkiem z terenu Trzyciąża poświadczały nieprawdę przy wydawaniu orzeczeń dla kursantów.

Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na ujawnienie grupy przestępczej zajmującej się załatwianiem pozytywnego zaliczenia egzaminów na prawo jazdy poprzez powoływanie się na swoje wpływy w MORD w Nowym Sączu w zamian za uzyskane korzyści majątkowe.

(KWP w Krakowie / mg)

Powrót na górę strony