Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Służba w terenie – służba ludziom. Reorganizacja posterunków Policji

Data publikacji 19.07.2012

Proces reorganizacji w Policji trwa już od kilku lat. Zmiany przynoszą oczekiwane efekty – więcej policjantów na ulicach, a mniej za biurkami. Aby kontynuować to założenie, Policja pracuje nad reorganizacją funkcjonowania posterunków. Część z nich zostanie połączona w komisariaty, a cześć przeniesiona do komend powiatowych. Założenie jest takie, by na bazie oczekiwań społecznych, zapewnić całodobową służbę patrolową w miejscach, gdzie do tej pory funkcjonował posterunek i skrócić czas dotarcia na zgłaszaną interwencję. Więcej mobilnych patroli w terenie to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

Większa liczba zmotoryzowanych, całodobowych patroli na ulicach, mniej policjantów pracujących za biurkiem, szybsza reakcja na zgłoszenia obywateli, jeszcze sprawniej przeprowadzane akcje, równomierne rozłożenie pracy między funkcjonariuszy – to efekty, których można się spodziewać dzięki wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Policji. Ideą przyświecającą zmianom jest to, by służyły one poprawie bezpieczeństwa, a nie jego pogorszeniu. Kierować się przy tym trzeba opinią społeczną, która jest dla Policji niezwykle istotna.

Ostatnie, przeprowadzone nas początku tego roku badania dotyczące oczekiwań społecznych względem Policji pokazują, że obywatele liczą przede wszystkim na sprawne dodzwonienie się do dyżurnego (47%) i szybkie przybycie patrolu (45%). Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Policja wprowadza zmiany polegające na reorganizacji posterunków.

Posterunki są komórkami organizacyjnymi, a nie jednostkami – są elementem większej struktury, wyniesionym w teren „kawałkiem” komendy powiatowej. Często bywają przez obywateli mylone z komisariatami. Różnica między posterunkiem a komisariatem jest jednak zasadnicza – komisariat funkcjonuje całą dobę. Posterunek – czasem tylko kilka godzin w tygodniu. Stworzone kilkadziesiąt lat temu posterunki były miejscami, do których obywatel – pozbawiony możliwości telefonicznego kontaktu ze światem zewnętrznym - przychodził, aby złożyć zawiadomienie lub prosić o pomoc. Dzisiaj, kiedy komórkę ma prawie każdy, wystarczy wykręcić jeden prosty numer – ważne, przy tym aby kontakt telefoniczny był łatwy, a Policja szybko podjęła interwencję.

Z przeprowadzonych analiz wynika wyraźnie, że aby możliwe było pełnienie służby przez całą dobę, przez jeden dwuosobowy patrol, potrzeba przynajmniej 10 policjantów – na posterunku pracuje zazwyczaj kilku. Takie właśnie posterunki zostaną połączone, w wyniku czego powstaną komisariaty – jeszcze inne zostaną przeniesione do komend powiatowych. Trzeba pamiętać, że to nie budynki zapewniają bezpieczeństwo, a zmotoryzowane, wyposażone w łączność, zarządzane przez dyżurnych komend miejskich i powiatowych mobilne patrole, które przez całą dobę pełnią służbę. Tych dzięki reorganizacji powinno być zdecydowanie więcej.

Zmiany nie oznaczają jednak, że część policjantów straci pracę, a mieszkańcy zostaną pozbawieni patroli – wręcz przeciwnie. Nowa struktura pozwoli policjantom na rozsądne zaplanowanie swojej służby – w małych posterunkach jest to zazwyczaj niemożliwe. Planując reorganizację zakłada się, że więcej funkcjonariuszy zostanie oddelegowanych do pracy w terenie, mniej będzie zajmowało się pracą biurową. Realnie większa liczba całodobowych patroli w terenie, to większe poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli i większa skuteczność działania. Chodzi przede wszystkim o skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie i bycie bliżej ludzi. Wprowadzone do tej pory m.in. w komendzie głównej i komendach powiatowych zmiany, przyczyniły się do oddelegowania części policjantów do pracy w terenie, czyli do bezpośredniej pracy z obywatelami.

Celem reorganizacji jest również równomierne obciążenie policjantów zadaniami na różnych szczeblach. Obecnie policjant z komendy powiatowej prowadzi rocznie nawet 4 razy więcej spraw niż funkcjonariusz pracujący na posterunku.

Komendanci miejscy i powiatowi są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na swoim terenie i to oni na podstawie analiz funkcjonowania jednostek oraz analiz stanu bezpieczeństwa, po konsultacji z lokalnymi samorządami będą podejmować decyzje co do zmian.

Reorganizacja posterunków jest więc sposobem na rozsądne planowanie służby i zapewnienie większej liczby funkcjonariuszy w patrolujących całodobowo teren, co z kolei zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. To także możliwość szybszego przybycia na miejsce zdarzenia i skuteczniejszego prowadzenia działań. Poprawa efektywności wykorzystania ludzi i sprzętu wiąże się również z bardziej racjonalnym wykorzystywaniem publicznych pieniędzy. Oczywiście pod uwagę trzeba brać także argument związany z obniżeniem kosztów stałych funkcjonowania posterunków, gdyż bardzo często są one bardzo wysokie.

pt, ms

Powrót na górę strony