Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Msza Święta w intencji Policji

Kolejny dzień obchodów święta Policji rozpoczął się w niedzielę mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, odprawioną w intencji Policji. Mszę koncelebrował Biskup Polowy WP ks. bp Józef Guzdek. Ksiądz biskup modlił się z policjantami i policjantkami obchodzącymi swoje święto, dziękując za ofiarną służbę bliźnim, jednocześnie prosząc o dalsze błogosławieństwo w służbie i życiu rodzinnym.

We mszy uczestniczył m.in Wiceminister Spraw Wewnętrznych Michał Deskur, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, oraz jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Andrzej Rokita, insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, a także szef kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -  Jacek Michałowski, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, kapelani komend wojewódzkich Policji, przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń i związków zawodowych działających w Policji. We mszy uczestniczyli również przedstawiciele Żandarmerii Watykańskiej z Dowódcą Korpusu, Komendantem Domenico Giani. Podczas mszy wystawiony został poczet sztandarowy ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Liturgicznej modlitwie towarzyszył Chór Komendy Stołecznej Policji.

Podczas homilii ks. bp Józef Guzdek zwrócił się do wiernych, tak mówiąc o pracy policjantów - W niedziele i święta, w dzień i w nocy, czuwają w trosce o bezpieczeństwo innych - jak pasterz troszczący się o stado. Niejednoktrotnie narażając własne zdrowie i życie, podejmują różnorodne działania, aby było mniej lęku, mniej trwogi, a więcej poczucia bezpieczeństwa -  powiedział ks. Biskup. Swoje słowa skierował również do policjantów i policjantek - Bezpieczne życie, praca i wypoczynek są wielką wartością - najprostszą drogą do ich osiągnięcia jest wychowanie w rodzinie, ale nie zawsze się to udaje - pojawiają się akty przemocy i zbrodnie - nawet w domach rodzinnych. Aby się bronić przed współczesnymi  zbójcami potrzebujemy stróżów prawa - potrzebujemy Policji - podsumował ks. Biskup Guzdek.

Podczas kazania ks. Biskup wspomniał nie tylko o policjantach, którzy działają spektakularnie, ale także o tych, którzy na co dzień działają dyskretnie i cicho, zapewniając ludziom przestrzegającym prawa, spokojne życie. Przypomniał także, że formacja prowadzi zakrojone na szeroką skalę akcje profilaktyczne w szkołach, wśrod dzieci i młodzieży.

Szczególnie ciepło wspomniał ks. Biskup laureatów konkursu "Policjant, ktory mi pomógl", z którymi miał okazję spotkać sie wcześniej w Komendzie Głównej Policji   - Nagrodzeni  mają z całą penością silne ojcowskie dłonie, zdolne pomagać. Mają także serca wrażliwe jak matka, zdolne dostrzec ludzką biedę i zaopiekować się potrzebującymi.

Wiernych poprosił ks. Biskup o wdzięczność i modliwę za wszystkich policjantów i policjantki - To oni  zapewniają porządek na ulicach naszych miast oraz wprowadzają poczucie pokoju i bezpieczeństwa do wielu domów rodzinnych. W imieniu tysięcy ludzi, którzy spotykają się z życzliwą pomocą Policją, dziekuję za ich wrażliwość na ludzką krzywdę i okazywaną pomoc.

Policjantom z okazji ich święta ks. biskup złożył życzenia - Aby Bóg współdziałał z wami we wszystkim, co robicie  dla dobra naszej ojczyzny i bezpieczeństwa jej mieszkańców. Niech was obdarza mądrością i daje siły do walki ze złem.

Msza transmitowana była przez program I Polskiego Radia. 

(mw,pt)

Powrót na górę strony
Polska Policja