Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie z zakresu analizy kryminalnej – rozpoczęcie części merytorycznej projektu dla Mołdawii

Data publikacji 24.07.2012

W dniach 23-26 lipca 2012 roku w Kiszyniowie w Mołdawii przedstawiciele mołdawskiech organów ścigania zostaną przeszkoleni przez polskich ekspertów z Biura Wywiadu Kryminalnego KGP z zakresu analizy kryminalnej.

To szkolenie jest pierwszym merytorycznym spotkaniem realizowanym w ramach projektu dla funkcjonariuszy organów ścigania Mołdawii pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, którego koordynatorem jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Analiza kryminalna jest jednym z czterech komponentów tematycznych, które zaprezentują polscy eksperci w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego.

Szkolenie z zakresu analizy kryminalnej realizowane w Mołdawii ma na celu przedstawienie kolegom z Mołdawii struktury wywiadu kryminalnego w Polsce, prezentację praktycznych rozwiązań, które mogą posłużyć za wzór do adaptacji na gruncie mołdawskim oraz konkretnych przykładów wykorzystania analizy kryminalnej do rozwiązywania spraw. Druga część szkolenia z tego zakresu o charakterze bardziej praktycznym odbędzie się w Polsce w sierpniu tego roku.

Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii dążącej do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony