Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Początki w Policji

Data publikacji 11.08.2007

170 policjantów rozpoczęło szkolenie podstawowe w słupskiej Szkole Policji. W grupie nowoprzyjętych słuchaczy są 34 panie. Młodzi policjanci mają przed sobą 135 dni szkoleniowych w tym 990 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych z posługiwania się bronią, technik samoobrony, zagadnień kryminalistyki i prawa. Po pomyślnym zakończeniu kursu w lutym 2008 r. rozpoczną służbę w policyjnych jednostkach.

Podstawowe szkolenie zawodowe trwa we wszystkich Szkołach Policji w kraju 6 miesięcy. Słuchacze, którzy rozpoczęli właśnie szkolenie w Słupsku pochodzą z Komend Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Szczecinie i Radomiu.

Młodzi policjanci mają przed sobą 135 dni szkoleniowych, w czasie których przewidziano 990 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Cykl dydaktyczny podzielony jest na 10 jednostek metodycznych. Zawierają one między innymi zasady posługiwania się bronią, techniki samoobrony, zagadnienia kryminalistyki, prawa, psychologii i informatyki. Wśród słuchaczy, którzy rozpoczęli szkolenie jest między innymi pilot śmigłowca.

Wszyscy słuchacze w słupskiej Szkole Policji dzień rozpoczynają o godzinie 6:00 pobudką i zaprawą poranną. Zajęcia dydaktyczne trwają od 8:00 do 16:00 z przerwą na obiad, później policjanci mają czas wolny. Dzień kończy się o godzinie 22:00 capstrzykiem.

Słuchacze, którzy rozpoczęli właśnie szkolenie, ukończą je 15 lutego 2008 r. po zdaniu egzaminów końcowych. Na koniec otrzymają świadectwa ukończenia kursu. Kolejnym etapem ich zawodowej kariery będzie służba w jednostkach liniowych.

  • Początki w Policji
  • Początki w Policji
  • Początki w Policji
Powrót na górę strony