Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Lublinie

Dziś w Łęcznej odbyły się Wojewódzkie 93 Obchody Święta Policji. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. Wśród nich obecny był Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński. Podczas uroczystości nastąpiło nadanie sztandaru i otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Wręczone zostały medale i odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne. Po zakończeniu części oficjalnych rozpoczął się policyjny festyn z licznymi atrakcjami. Na zakończenie wystąpi zespół Pectus.

Lipiec to szczególny miesiąc dla Policji. W 1919 roku 24 lipca powołano Policję Państwową, która miał stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. W 1944 r. rząd lubelski podjął decyzję o rozwiązaniu Policji Państwowej i powołaniu w to miejsce Milicji Obywatelskiej. Z kolei 6 kwietnia 1990 r. na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Milicja Obywatelska została rozwiązana, a w jej miejsce powołano ponownie Policję. Przez wiele lat istnienia formacja ta była różnie nazywana. Była Policja Państwowa, Policja Granatowa, Milicja Obywatelska. Ale nie ważne, jaki mianem się ją określa. Bez względu na nazwę jej zadaniem było i jest zapewnienie bezpieczeństwa niejednokrotnie z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Dzisiejsze Wojewódzkie 93 Obchody Święta Policji odbywają się w Łęcznej. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 mszą świętą w Kościele pw. św. Barbary. Mszę w intencji policjantów celebrował ks. bp Mieczysław Cisło.

Podczas odprawionej liturgii dziękczynnej Ksiądz biskup podziękował funkcjonariuszom za ich poświęcenie w wykonywaniu obowiązków dla dobra narodu.

W intencji funkcjonariuszy modlili się także zgromadzeni w murach kościoła przedstawiciele Policji, władz rządowych i samorządowych, zagranicznych delegacji z Ukrainy, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz mieszkańcy miasta. Główne uroczystości odbyły się przed budynkiem nowej Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk powitał zgromadzonych gości, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Wśród nich m.in. Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Wojewodę Lubelskiego - Panią Jolantę Szołno-Koguc, oraz wielu innych znamienitych gości. Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk podziękował wszystkim policjantom za codzienny wysiłek i pełne zaangażowanie w służbę, życzył również wytrwałości w realizacji misji powierzonej przez społeczeństwo.

Podczas dzisiejszych obchodów 93-lecia powstania Policji Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie otrzymała sztandar. Z rąk Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Działoszyńskiego sztandar odebrał z zachowaniem ceremoniału Komendant Powiatowy Policji w Łęcznej insp. Sławomir Zagojski. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji w imieniu mieszkańców powiatu. Jego przewodniczącym jest Adam Niwiński – Starosta Łęczyński. Otrzymanie sztandaru to niewątpliwie wyjątkowy dowód zaufania dla policjantów i uznanie dla ich ciężkiej służby.

Głos zabrał także Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który podziękował policjantom za wzorowe wypełnianie obowiązków podczas Euro 2012. Szef polskiej Policji wyraził również uznanie dla lubelskich policjantów za wszystkie działania, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w naszym regionie. Słowa uznania dla stróżów prawa wyraziła także Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno- Koguc, która podziękowała funkcjonariuszom za dobrą pracę. Zaznaczyła również, że zawód policjanta jest zawodem szczególnym, polegającym na misji wobec społeczeństwa. Podczas uroczystości wręczone zostały także nominacje na wyższe stopnie policyjne. W korpusie oficerów starszych awansowano 32 osoby do stopnia podinspektora. W korpusie aspirantów 108 funkcjonariuszy awansowano do stopnia mł. asp. Odznaką Zasłużony Policjant wyróżnionych zostało 66 policjantów garnizonu lubelskiego. Pan Minister Spraw Wewnętrznych przyznał jedną złotą odznakę, 12 policjantów wyróżnionych zostało srebrnymi odznakami, a 53 brązowymi.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej. Nowa jednostka Łęczyńskich policjantów została w pełni dostosowana do wykonywania zadań z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.  Budynek główny to obiekt dwukondygnacyjny zaprojektowany dla 130 osób. Jest to obiekt monitorowany, ma nowoczesną siłownię, skomputeryzowaną strzelnicę, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz profesjonalne kojce z wybiegiem dla psów służbowych. To jednostka bez barier, do której swobodny dostęp będą miały także osoby niepełnosprawne . Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozpoczął się festyn policyjny. Na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji, wiele konkursów i zabaw. Na scenie można było zobaczyć występy zespołów dziecięcych, prezentacje zbiorów historycznych, prezentacje maskotek policyjnych oraz sprzętu policyjnego.

KWP Lublin / kj

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 11.22 MB)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 7.03 MB)

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 6.96 MB)

Powrót na górę strony