Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medale za zasługi dla Policji

Data publikacji 31.07.2012

Pan Bert Hofman, Oficer Łącznikowy Policji Królestwa Niderlandów, akredytowany przy Ambasadzie Holandii w Warszawie oraz jego współpracownik i asystent, pan Jarosław Kolczyński zostali uhonorowani srebrnymi medalami „Za Zasługi dla Policji”.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie medale wręczał Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski, a towarzyszył mu Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Robert Żółkiewski.

Dzięki staraniom obydwu wyróżnionych osób na rzecz rozwoju współpracy polskich i holenderskich organów ścigania, stworzono doskonałe warunki do realizacji wspólnych przedsięwzięć, które polegały m.in. na właściwym przygotowaniu polskiej Policji do wypełniania zadań, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu i pomocy obu panów poszczególne regiony policyjne Holandii nawiązały bezpośrednią, partnerską współpracę policyjną z Komendami Wojewódzkimi Policji w Lublinie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach, która dotyczyła takich działań, jak organizacja wspólnych szkoleń, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych i staży, realizacja wspólnych projektów policyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, etc.

Ich praca, osobisty wkład i zaangażowanie przyczyniły się do wdrożenia szeregu rozwiązań systemowych i standardów działania, które korzystnie wpłynęły na efektywność i jakość pracy polskiej Policji oraz spowodowały, że polsko-holenderska współpraca policyjna zaczęła coraz częściej nabierać cech typowo operacyjnych. Skutkowało to takimi ważnymi przedsięwzięciami, jak wspólne, mieszane patrole policyjne na terenie Holandii.

Z dniem 31 sierpnia 2012 roku przestaje działać Biuro Oficera Łącznikowego Policji Królestwa Niderlandów przy Ambasadzie Holandii w Warszawie.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony