Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocławski policjant zakwalifikowany do wymiany funkcjonariuszy państw UE

Data publikacji 02.08.2012

Wrocławski policjant został zakwalifikowany do wymiany funkcjonariuszy państw Unii Europejskiej w ramach CEPOL Exchange Program 2012. Jego tutorką została policjantka z Estonii, która gościła na terenie województwa dolnośląskiego. Głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami w zakresie współpracy przeciwko zwalczaniu przestępczości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli państw UE. Obszarem tematycznym tegorocznego programu jest zwalczanie handlu ludźmi.

CEPOL – Europejska Szkoła Policyjna rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku, a pięć lat później stała się agencją w ramach Unii Europejskiej. Jej głównym celem agencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi krajami w zakresie współpracy przeciwko zwalczaniu przestępczości oraz zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli państw UE.

CEPOL Exchange Program 2012 jest bilateralną wymianą funkcjonariuszy policji poszczególnych państw Unii Europejskiej. Celem programu jest pogłębienie współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami-członkami Unii Europejskiej oraz zapoznanie funkcjonariuszy policji partycypujących w programie z metodami pracy organów ścigania w innych państwach. W 2011 r. w programie wzięło udział 292 funkcjonariuszy Policji z 26 krajów Unii Europejskiej. Głównym obszarem tematycznym tegorocznej wymiany jest zwalczanie handlu ludźmi.

W roku 2012 do programu został zakwalifikowany mł. asp. Bartłomiej Majchrzak. Jego tutorką została policjantka z Estoni. Senior inspector p. Piret Raudmets, która w dniach 17.07.2012 r. - 28.07.2012 r. gościła na terenie woj. dolnośląskiego. W Estonii p. Piret Raudmets jest funkcjonariuszką Policji pionu dochodzeniowo - śledczego w małej miejscowości w centralnej części Estonii i zajmuje się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Podczas pobytu w Polsce p. Piret Raudmets miała okazję zapoznać się z różnymi formami pracy dolnośląskiej policji. Jako że wiodącym tematem wymiany było zwalczanie handlu ludźmi swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawili specjaliści Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Centralnego Biura Śledczego, którzy to zajmują się tego typu sprawami na terenie woj. Dolnośląskiego. Czynnościami w zakresie identyfikowania ofiar handlu ludźmi podejmują również funkcjonariusze Straży Granicznej. Policjantka z Estonii miała okazję zapoznać się z metodami ich pracy oraz specjalistycznym sprzętem posiadanym przez Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Piret Raudmets obserwowała również pracę wrocławskich policjantów podczas zabezpieczenia meczów turnieju Polish Masters. Na bazie zakończonych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 omówione zostało zabezpieczenie meczów, ze zwróceniem uwagi na zdobyte w tym czasie doświadczenie. Ważnym jest jednak by dobre praktyki, które przyczyniły się do bezpieczeństwa kibiców podczas turnieju mogły zostać wykorzystane również przez innych do organizacji tego typu przedsięwzięć. Dobrym przykładem jest tutaj działanie Punktu Kontaktowego w Kudowie Zdrój. Policjantka z Estonii miała okazję obserwować współdziałanie różnych służb nie tylko z Polski, lecz także z Republiki Czeskiej. Dobra współpraca służb pozwala na płynny przepływ informacji, przyczynia się do prawidłowej oceny sytuacji i dostosowanie odpowiednich działań.

W strukturach organizacyjnych garnizonu dolnośląskiego są również specjalistyczne jednostki takie jak komisariat lotniczy i referat prewencji na wodach i terenach przyległych, których działanie również zostało przedstawione koleżance z Estonii.

Zaskoczeniem dla Piret Raudmets była służba policjantów z Wydziału Wywiadowczego i Interwencyjnego KMP we Wrocławiu. Obserwacja pracy „wywiadowców” była ciekawym przeżyciem, gdyż taka forma służby nie jest spotykana w jej kraju. Pobyt policjantki zakończył udział w uroczystych obchodach Święta Policji na wrocławskim rynku, gdzie mogła podziwiać uroczystości oraz ceremoniał polskiej Policji wzorowo wykonany przez Oddziały Prewencji Policji we Wrocławiu, a także popisy policyjnej orkiestry.

W październiku mł. asp. Bartłomiej Majchrzak w ramach wymiany odwiedzi Estonie i zapozna się z pracą Policji w tym kraju, zwłaszcza pod kątem działania e-policji – systemu bardzo rozwiniętego w Estonii i znacznie ułatwiającego życie nie tylko obywatelom, lecz także pracującym tam funkcjonariuszom.

(KMP we Wrocławiu / jk)
 

Powrót na górę strony