Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze służbą insp. Michała Czeszejko-Sochackiego – Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji

W dniu 3 sierpnia 2012 roku insp. Michał Czeszejko- Sochacki zakończył długoletnią służbę w Policji – służbę, której poświecił 32 lata swojego życia. Na zasłużoną emeryturę odszedł ze stanowiska Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Na uroczystości pożegnania podziękowania za najwyższa jakość służby złożył mu, w obecności Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego oraz kierownictwa Biura Prewencji i innych funkcjonariuszy, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński

Po uroczystym odczytaniu rozkazu o odejściu ze służby, Dyrektor Gabinetu KGP przypomniał najważniejsze osiągnięcia inspektora – zarówno w poprzednich jednostkach, w których służył, jak też sukcesy odnoszone na kierowniczych stanowiskach w Komendzie Głównej Policji, ostatnio – od maja 2008 r. – na stanowisku Dyrektora Biura Prewencji. Insp. Michał Czeszejko-Sochacki był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką "Zasłużony Policjant" oraz złotym medalem "Za Długoletnią Służbę".

W słowach podziękowania Komendant Główny Policji podkreślił, że kierując największym pionem Policji insp. Michał Czeszejko-Sochacki wykazał się najwyższą fachowością i profesjonalizmem. Nie tylko wyznaczał właściwe kierunki działania prewencji w polskiej Policji, ale łącząc tzw. miekką i twardą prewencję tworzył nową jakość. Komendant zaznaczył, że taki przebieg służby to powód do odejścia z podniesioną głową i poczuciem spełnienia zawodowego.

Na pamiątkę wspólnej służby insp. Michał Czeszejko–Sochacki otrzymał pamiątkowe tablice i okolicznościowe upominki.

gp

Powrót na górę strony