Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci CBŚ odnaleźli 2,5 tony militariów

Data publikacji 09.08.2012

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i woj. podkarpackiego przeprowadzili działania w ramach operacji "Detektor". Ich celem było odnalezienie niewybuchów i niewypałów z czasów II wojny światowej w miejscu, gdzie znajdował się niemiecki poligon doświadczalny rakiet V-1, który był celem regularnych nalotów bombowych. W efekcie odnaleziono m.in. 17 bomb lotniczych o wadze 100 kg każda, 1 bombę o wadze 500 kg, a także 43 różnego rodzaju urządzeń wybuchowych - były to pociski artyleryjskie, granaty ręczne i moździerzowe. Łączna waga zabezpieczonego znaleziska to ponad 2,5 tony.

W operacji uczestniczyli policjanci z CBŚ, w tym eksperci z Wydziału Zwalczania Aktów Terroru CBŚ KGP, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie, z rzeszowskiego Oddziału Prewencji Policji, Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego w Ropczycach i Mielcu, funkcjonariusze Straży Leśnej, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Ropczycach. Teren, na którym trwała operacja, został zabezpieczony, a znalezione militaria zostały zabrane przez saperów z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i następnie zdetonowane.

Takie interwencje wymagają angażowania wielu sił i środków, miejsce musi zostać zabezpieczone do czasu usunięcia zagrożenia. Działania podjęte przez policjantów CBŚ mają jak najskuteczniej wyeliminować to śmiertelne zagrożenie. Tylko w tym roku podkarpacka Policja była kilkakrotnie zawiadamiana o odnalezieniu groźnych pozostałości wojennych, najczęściej przez grzybiarzy. Niewybuchy i niewypały odnalezione w lasach w okolicach Bliznej, Zarzecza i Sadykierza stanowią duże niebezpieczeństwo dla osób przebywających w lesie, a przede wszystkim dla kolekcjonerów militariów którzy przy wykorzystaniu wykrywaczy metali nielegalnie przeszukują leśne tereny.

Celem operacji pod kryptonimem "Detektor" jest też przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze terrorystycznym. Obecność niewybuchów to łatwość pozyskiwania materiałów niebezpiecznych, głównie trotylu, zarówno przez ludzi nieodpowiedzialnych, nieświadomych ryzyka, jak i przez przestępców, którzy odzyskany materiał wybuchowy wykorzystują do konstrukcji bomb i samodziałowych urządzeń wybuchowych. Jak pokazują analizy spraw prowadzonych przez CBŚ i inne jednostki Policji na Podkarpaciu, w większości przypadków zabezpieczane w toku śledztw materiały wybuchowe były pozyskiwane z niewypałów z lat 40. minionego wieku.

Policja przypomina, że w przypadku odnalezienia przedmiotów przypominających wyglądem pocisk, bombę, minę czy granat, należy bezzwłocznie o tym powiadomić odpowiednie służby, Policję, wojsko czy Straż Pożarną. Bardzo ryzykowne jest przenoszenie takich przedmiotów, a samo ich posiadanie i przechowywanie jest przestępstwem, albowiem powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Niemal co roku notujemy przypadki eksplozji niewypałów lub bomb skonstruowanych z pozyskanych z nich materiałów. Najczęściej ich skutek jest tragiczny.

Była to już czwarta tego typu operacja na Podkarpaciu. W ubiegłych latach miejscem działań były lasy w okolicach Mielca, gdzie znajdowały się niemieckie magazyny amunicji.

(KWP w Rzeszowie / mg)

Film Policjanci CBŚ odnaleźli 2,5 tony militariów

Opis filmu: CBŚ, niewybuchy, niewypały

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Policjanci CBŚ odnaleźli 2,5 tony militariów (format flv - rozmiar 8.45 MB)

Powrót na górę strony