Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla Mołdawii z zakresu analizy kryminalnej

Data publikacji 21.08.2012

20 sierpnia 2012 roku w Warszawie rozpoczęło się szkolenie z zakresu analizy kryminalnej dla przedstawicieli mołdawskich organów ścigania. Szkolenie to ma charakter praktyczny i jest kontynuacją części teoretycznej przedstawionej przez polskich ekspertów z BWK KGP w Mołdawii w lipcu tego roku.

Oba szkolenia realizowane są w ramach projektu "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości", który przeznaczony jest dla funkcjonariuszy organów ścigania Mołdawii. Jego koordynatorem jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Analiza kryminalna jest jednym z czterech komponentów tematycznych, które prezentują polscy eksperci w ramach poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego.

Szkolenie z zakresu analizy kryminalnej realizowane w Polsce zostanie podzielone na kilka części, co ma na celu zaprezentowanie uczestnikom szkolenia w praktyce całego spektrum zagadnień związanych z analizą kryminalną i przepływem informacji.

W ciągu pierwszych dwóch dni eksperci Biura Wywiadu Kryminalnego KGP zapoznają gości z Mołdawii z funkcjonowaniem baz danych polskiej Policji, analizą kryminalną z praktycznym wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania analitycznego, analizą strategiczną oraz wykorzystaniem statystyk policyjnych.

We środę podczas wizyty studyjnej w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP goście z Mołdawii zapoznają się ze strukturą tego Biura oraz z międzynarodową wymianą informacji policyjnych za pośrednictwem kanału SIS, INTERPOLu, EUROPOLu oraz Oficerów Łącznikowych.

Ostatni dzień szkolenia dla strony mołdawskiej obejmie wizytę studyjną w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie uczestnicy zapoznają się z pracą funkcjonariuszy i ekspertów z zakresu analizy kryminalnej na szczeblu regionalnym.

Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, a także na fakt, iż w chwili obecnej tworzone są w Mołdawii komórki ds. analizy kryminalnej, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla tego kraju dążącego do poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiedza zdobyta podczas obu szkoleń z zakresu analizy kryminalnej ma zostać docelowo przekazana większej liczbie funkcjonariuszy mołdawskich w systemie szkoleń kaskadowych. Strona mołdawska będzie zatem wyposażona w wiedzę, która w dalszej perspektywie może przyczynić się do adaptowania polskich rozwiązań w Mołdawii.

(BMWP KGP / jk)
 

Powrót na górę strony