Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja ekspertów Policji w Bośni i Hercegowinie w ramach projektu współpracy bliźniaczej

Data publikacji 21.08.2012

Od 21 do 23 sierpnia w Sarajewie ma miejsce misja ekspercka trzech przedstawicieli Policji w ramach międzynarodowego projektu szkoleniowego „Wsparcie dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji”, którego beneficjentem są właściwe służby egzekwowania prawa Bośni i Hercegowiny. Wyjazd ma na celu dokonanie analizy procedur instytucji egzekwowania prawa beneficjenta w zakresie zabezpieczenia imprez masowych, w tym spotkań z udziałem osób VIP.

W trzydniowe przedsięwzięcie zaangażowani zostali najbardziej doświadczeni, wysocy rangą przedstawiciele Komendy Głównej Policji i Komendy Stołecznej Policji: insp. Tadeusz Bereda - Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, insp. Krzysztof Lis – Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, insp. Robert Żółkiewski – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wyjazd do Sarajewa jest częścią większego projektu szkoleniowego finansowanego ze środków unijnych, który polska Policja realizuje we współpracy z partnerami z Holandii, Rumunii i Słowenii. W prowadzonych od lutego br. działaniach eksperci kilku Biur KGP mieli już możliwość w trakcie misji zagranicznych podzielić się swoją wiedzą z bośniackimi partnerami, natomiast w czerwcu grupa 7 delegatów wysokiego szczebla instytucji beneficjenta odbyła wizytę w Polsce, zapoznając się z funkcjonowaniem Policyjnego Centrum Dowodzenia w Legionowie i polskimi rozwiązaniami z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie EURO 2012.

Wtedy to bośniaccy partnerzy, wysoko oceniając profesjonalizm i gotowość do dzielenia się wiedzą przez przedstawicieli Policji, po uzgodnieniach ze służbami Komisji Europejskie,j zwrócili się o pomoc ww. ekspertów w ramach dodatkowego działania wyjazdowego do Sarajewa.

3 polskich delegatów, odbywających aktualnie misję w Bośni i Hercegowinie dokona oceny planów operacyjnych, przygotowanych przez lokalne władze Policji, które są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Dla bośniackich partnerów niezwykle istotne jest poznanie polskich rozwiązań w perspektywie zbliżającego się międzynarodowego spotkania ekumenicznego, organizowanego przez rzymską Wspólnotę Św. Idziego. Jego tegoroczna edycja została zaplanowana w dniach 9-11 września w Sarajewie. Spotkanie gromadzące ok. 1700 zagranicznych gości z kilkudziesięciu państw będzie jednym z największych tego typu spotkań o charakterze religijnym na świecie, co stanowi wyzwanie dla miejscowych służb Policji. Z uwagi na powyższe doświadczenie polskich partnerów z zakończonego z sukcesem zabezpieczenia turnieju EURO 2012 są dla strony bośniackiej bardzo cenne.

Misja przedstawicieli KGP i KSP w Sarajewie potrwa do czwartku, a realizacja całego projektu współpracy bliźniaczej z zaangażowaniem polskiej Policji przewidziana jest do końca 2013 r. Nasi eksperci podzielą się w tym czasie doświadczeniem i najlepszymi praktykami m. in. z zakresu międzynarodowej wymiany informacji, rozwiązań IT i elementów analizy kryminalnej. Całość projektu „Wsparcie dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji” koordynuje ze strony polskiej Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(BMWP KGP / jk)

Wizyta studyjna delegacji z Bośni i Hercegowiny w Polsce w ramach instrumentu Twinningu >>

Powrót na górę strony