Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MSW: Ponad 16,5 mln zł dla funkcjonariuszy za nadgodziny podczas EURO 2012

Data publikacji 28.08.2012

Dziś (28 sierpnia br.) minister spraw wewnętrznych wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o uruchomienie ponad 16,5 mln zł z rezerwy celowej na wypłatę pieniędzy za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy służb podległych MSW podczas turnieju EURO 2012. W sumie funkcjonariusze policji, straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej podczas zabezpieczania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wypracowali prawie 711 tys. nadgodzin. Najwięcej nadliczbowych godzin na służbie spędzili policjanci - ponad 356 tys. EURO 2012 było największym przedsięwzięciem w historii wolnej Polski, w które zaangażowane były nasze służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Rezerwa celowa w wysokości 20 mln zł została zabezpieczona w budżecie na 2012 r. na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu podczas turnieju EURO 2012. Funkcjonariusze pełniąc służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby wypracowali nadgodziny na łączną kwotę 16 mln 547 tys. zł. Pozostała w rezerwie celowej kwota prawie 3,5 mln zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków policji związanych z zabezpieczeniem turnieju EURO 2012.

W sumie funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych podczas zabezpieczania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wypracowali 710 tys. 851 nadgodzin. Najwięcej nadliczbowych godzin na służbie spędzili policjanci - 356 tys. 656 oraz strażacy - 315 tys. 606. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podczas EURO 2012 wypracowali 30 tys. 455 nadgodzin, natomiast strażnicy graniczni 8 tys. 134 nadgodziny.

Z kwoty ponad 16,5 mln zł najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na wypłaty dla policjantów - ponad 8 mln 370 tys. zł i strażaków - 7 mln 240 tys. zł. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu otrzymają ponad 744 tys. zł, a funkcjonariusze Straży Granicznej ponad 192 tys. zł.

Przypomnijmy, że przez trzy tygodnie trwania turnieju EURO 2012 w Polsce rozegrano 15 meczów w czterech miastach-gospodarzach EURO 2012 (Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu). Najdłużej kibiców gościła Warszawa, w której na Stadionie Narodowym rozegrano trzy mecze grupowe z udziałem drużyn Polski, Rosji i Grecji oraz jeden z ćwierćfinałów i półfinał. Trzy mecze „polskiej” grupy zostały też rozegrane we Wrocławiu. W Gdańsku swoje mecze rozgrywała grupa C, czyli drużyny Hiszpanii, Włoch, Irlandii i Chorwacji. W Gdańsku odbył się również mecz ćwierćfinałowy Niemcy - Grecja. Natomiast w Poznaniu odbyły się trzy mecze fazy grupowej z udziałem Irlandii, Chorwacji i Włoch.

Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Biuro Ochrony Rządu dołożyły wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować się do turnieju EURO 2012. Doświadczenia zdobyte w czasie mistrzostw są wykorzystywane przez służby do zabezpieczenia innych imprez o charakterze masowym.

Przy zabezpieczeniu turnieju EURO 2012 zaangażowani byli funkcjonariusze komend wojewódzkich policji, w szczególności z Gdańska, Krakowa, Lublina, Poznania, Wrocławia, Rzeszowa oraz Komendy Stołecznej Policji. W zabezpieczaniu mistrzostw brały również udział służby podległe ministrowi obrony narodowej, w tym około 1 tys. 200 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Każdego dnia turnieju nad bezpieczeństwem kibiców i reprezentacji narodowych czuwało w Miastach Gospodarzach średnio 6 tys. policjantów. Podczas meczu Polska – Rosja oraz Rosja – Grecja liczba zaangażowanych sił w Warszawie wzrosła odpowiednio do 14 i 16 tys. funkcjonariuszy.

Łącznie we wszystkich dniach, w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, służbę bezpośrednio związaną z zabezpieczeniem imprezy pełniło 201 tysięcy 329 policjantów. W pracę związaną z zapewnieniem ładu i porządku publicznego podczas turnieju zaangażowani zostali także funkcjonariusze pozostałych komend wojewódzkich policji.

W ramach operacji wykonywane były eskorty policyjne w związku z przejazdami drużyn piłkarskich, sędziów, delegatów, obserwatorów UEFA oraz innych osób na trasach. 3376 funkcjonariuszy zrealizowało łącznie 771 eskort, przejeżdżając 39.716 km.

W okresie trwania EURO 2012 granicę zewnętrzną przekroczyło około 2 mln osób. Porównując okres przed turniejem (pierwszy tydzień czerwca br.) był to wzrost o 10 proc. Na lotniskach największy ruch odnotowano w Poznaniu i Gdańsku, głównie za sprawą kibiców z Irlandii i Chorwacji.

Przypomnijmy, że na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012 r. prowadzona była kontrola na granicy wewnętrznej strefy Schengen oraz wybranych połączeniach lotniczych i promowych (morskich). W tych działaniach Straż Graniczną wspierały policja, Żandarmeria Wojskowa, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Straż Pożarna. Działania te nie spowodowały utrudnień w ruchu drogowym ani opóźnień w ruchu kolejowym.

Od 4 czerwca br. skontrolowano blisko 29 tys. osób, z których 99 proc. stanowili cudzoziemcy. W wyniku tych działań zatrzymano 14 cudzoziemców, a 22 odmówiono prawa wjazdu do Polski.

Zabezpieczeniem operacyjnym turnieju EURO 2012 przez krajowy system ratowniczo–gaśniczy zostały objęte m.in.:

- 4 stadiony – w miastach gospodarzach,
- 5 stref kibica – 4 w miastach gospodarzach oraz w Krakowie,
- 14 centrów pobytowych (w tym 1 dla sędziów) i treningowych na terenie 5 województw,
- 6 dworców kolejowych,
- 8 portów lotniczych – w tym 3 stanowiące lotniska zapasowe EURO.

W działania zabezpieczające zaangażowano ogółem około 14,5 tys. ratowników (w tym 1450 strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz około 3300 pojazdów ratowniczych.

Natomiast funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podczas EURO 2012 realizowali zadania z zakresu ochrony bezpośredniej, (zapewniając bezpieczeństwo ponad 100 osobom), ochrony obiektów i miejsc czasowego pobytu, sprawdzeń pirotechniczno-radiologicznych, transportu specjalnego. Sprawdzono blisko 50 tys. osób i 48 tys. sztuk bagażu. Pirotechnicy BOR przeprowadzili sprawdzenia ponad 1,6 tys. pojazdów i 86 pomieszczeń. Na Stadionie Narodowym w Warszawie funkcjonariusze kilkakrotnie dokonali sprawdzenia 8 800 m2 powierzchni (na 11 poziomach) oraz 2000 miejsc siedzących w strefie VIP.

(MSW / mg)

Powrót na górę strony