Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pilotażowy centralny dobór psów do służby w Policji

Data publikacji 30.08.2012

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji prowadzi centralny dobór psów na kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących. Będzie on realizowany w terminach 20.08 - 18.09 i 05.11 - 04.12.2012 r.

We wskazanych terminach 2 dni w tygodniu (wtorek, piątek), na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP prowadzone będzie postępowanie kwalifikacyjne psów do tresury na w/w kursy. Istnieje możliwość kwalifikacji psów poza Zakładem po wcześniejszych uzgodnieniach.

Do służby zakupywane będą psy (samce i suki) rasy owczarek niemiecki oraz owczarek belgijski malinois w wieku od 1 roku do 2 lat. Istnieje możliwość kwalifikacji psów innych ras po uwzględnieniu przez komisję przeprowadzającą dobór psów, predyspozycji psychicznych i fizycznych do pracy w kategorii patrolowo-tropiącej. Dopuszcza się odstępstwo w zakresie wieku psów - w przypadku kwalifikacji psów:
• przeznaczonych do szkolenia przez doświadczonych przewodników,
• o szczególnych predyspozycjach psychicznych do tresury,
• ras późno dojrzewających pod względem psychicznym.

Cena zakupu psa będzie ustalona na podstawie zdobytych punktów podczas kwalifikacji w wysokości 4 ÷ 5 tys. zł.

Oferowany do sprzedaży pies musi być zdrowy i posiadać:
• aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie,
• wyniki badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych,
• urzędowe świadectwo zdrowia psa wystawione przez lekarza weterynarii.

W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji psa do tresury poddaje się go przed zakupem próbom charakteru, które obejmują:
• aportowanie,
• szukanie ukrytego przedmiotu,
• reakcję na strzał, hałas,
• obronę opiekuna i popęd do ścigania osoby uciekającej,
• samodzielność i czujność.

Szczegółowy opis kryteriów doboru psów w tym wymogów zdrowotnych i prób charakteru psów zawiera Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia. (Dz. Urz. KGP Nr 7/2008 r., poz.46)

Dodatkowe informacje:
tel. (48) 661-42-88 wew. 123
(48) 661-43-85 wew. 123
e-mail: zaklad_kynologii@op.pl

(CSP w Legionowie / mj)

Powrót na górę strony