Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie ze służbą insp. Marka Dyjasza, Dyrektora Biura Kryminalnego KGP

31 sierpnia 2012 roku insp. Marek Dyjasz zakończył długoletnią służbę w Policji – służbę, której poświecił 29 lata swojego życia. Na zasłużoną emeryturę odszedł ze stanowiska Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Na uroczystości pożegnania podziękowania za zaangażowanie w służbę złożył mu Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Po uroczystym odczytaniu rozkazu o odejściu ze służby, Dyrektor Gabinetu KGP przypomniał najważniejsze osiągnięcia inspektora – zarówno w poprzednich jednostkach, w których służył, jak też sukcesy odnoszone na kierowniczych stanowiskach w Komendzie Głównej Policji.

W słowach podziękowania Komendant Główny Policji podkreślił ogromne zaangażowanie insp. Marka Dyjasza we wszystkie działania jakie podejmował w czasie swojej służby. Nadinsp. Marek Działoszyński wyraził także nadzieję, że mimo odejścia ze służby, insp. Marek Dyjasz zechce dalej dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z koleżankami i kolegami. – Marku, odchodzisz ze służby jako człowiek spełniony. Nasza obecność tutaj to wyraz szacunku dla Twojej pracy – powiedział Komendant Główny Policji.

Zebranym na uroczystości gościom, pośród których znaleźli się także Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Krzysztof Gajewski i nadinsp. Andrzej Rokita, insp. Marek Dyjasz podziękował za wspólną pracę i wspomniał czas, w którym wstępował do służby. – 29 lat zleciało bardzo szybko. Od początku mojej drogi zawodowej zawsze kierowałem się słowami przysięgi, którą składałem w 1984 roku. Nasza formacja się zmienia, ale priorytety i zadania pozostają te same.

Insp. Marek Dyjasz podkreślił jak ważne było, jest i zawsze będzie dla niego kierowanie się w życiu słowami przysięgi. – Teraz zdejmę mundur i zawieszę go do szafy, ale dalej będę się kierował słowami roty. – Inspektor zwrócił się także do swoich koleżanek i kolegów z Biura Kryminalnego – Poznałem wspaniałych ludzi. Dziękuję za wsparcie i za zrozumienie. Mam satysfakcję z osiągniętych sukcesów zawodowych. Dziękuję za te 5 lat spędzonych w Komendzie Głównej Policji. Postaram się dalej służyć radą i doświadczeniem.

Na pamiątkę wspólnej służby insp. Marek Dyjasz otrzymał pamiątkowe tablice i okolicznościowe upominki.

pt

fot. Marek Krupa

Powrót na górę strony