Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja bardziej ekologiczna

Data publikacji 31.08.2012

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wymieni lampy za blisko 450 tys. złotych. Wszystko po to by być bardziej ekologiczną. Nowe ledowe lampy zużyją dużo mniej energii, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2. Na wymianie skorzysta także budżet pomorskiej policji. Inwestycja da rocznie około 75 tys. złotych oszczędności.

210 lamp oświetlających tereny jednostek policji w całym województwie zostanie wymienionych na nowe ledowe. Koszt tej operacji wyniesie 448 tys. zł, 80% sfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obecnie znaczna część oświetlenia zewnętrznego w jednostkach policji na terenie województwa wyposażona jest w lampy rtęciowe i sodowe, które charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem energetycznym i niską skutecznością świetlną. Wymiana lamp rtęciowych na ledowe przyniesie widoczne efekty ekologiczne - spadek zużycia energii elektrycznej nawet do 70 %, wskutek czego nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Dzięki środkom otrzymanym na realizację projektu „EKOPOLICJA 2012 – ETAP II” pomorska policja przestanie używać nieekologicznych lamp rtęciowych. Wszystkie zastąpią nowym oświetleniem.

Realizacja projektu przyniesie również wymierne efekty finansowe dla budżetu KWP w Gdańsku. Z szacunków wynika, że rocznie Policja zaoszczędzi na tej wymianie około 75 tys. złotych.

Zakup i montaż opraw ledowych jest elementem polityki ekologicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i ma na celu wyposażenie całego garnizonu w lampy przyjazne środowisku. W ramach tej polityki w zeszłym roku zakupiono i zainstalowano 14 latarni oświetleniowych wykorzystujących energię odnawialną. Latarnie hybrydowo-solarne zostały zainstalowane w jednostce usytuowanej przy ul. Słowackiego w Gdańsku. Urządzenia te zostały wyposażone w układ solarny oraz turbinę, która wykorzystuje energię słoneczną i siłę wiatru. (więcej informacji o tamtej inwestycji: http://www.pomorska.policja.gov.pl/serwis.php?nrszuk1=17186.

W następnych latach KWP w Gdańsku planuje realizacje kolejnych projektów związanych z ochroną środowiska. Między innymi w 2013 roku planowany jest projekt zakładający demontaż 18 szt. zbiorników podziemnych o łącznej pojemności 214 tys. litrów, które były wykorzystywane do przechowywania materiałów pędnych – paliw ropopochodnych.

Środki na realizację projektu pozyskane zostały przez Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, który wykonuje zadania związane z pozyskiwaniem środków finansowych, współpracując w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz różnymi instytucjami i organizacjami.

(KWP w Gdańsku / mj)
 

Powrót na górę strony