Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Złożyli hołd funkcjonariuszom zamordowanym na Wschodzie

Data publikacji 03.09.2012

Komendant Główny Policji wziął udział w dwudniowych uroczystościach upamiętniających zamordowanie w Twerze przez NKWD policjantów i funkcjonariuszy innych służb. W tym roku przypada 12. rocznica otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje.

W uroczystościach na terenie Federacji Rosyjskiej oprócz szefa polskich policjantów nadinspektora Marka Działoszyńskiego i jego zastępcy, nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego udział wzięły rodziny ofiar m.in. z Federacji Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” oraz Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”. Na uroczystościach obecni byli również: Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki oraz jego zastępca Michał Deskur, generał brygady Straży Granicznej Dominik Tracz, komendant główny Straży Granicznej, biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek,  Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Agnieszka Rudzińska, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W niedzielę w kościele katolickim w Twerze (dawny Kalinin), odprawiono mszę świętą w intencji zamordowanych funkcjonariuszy. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicą na Instytucie Medycznym w Twerze. To właśnie w tym gmachu mieściła się siedziba NKWD, w której w 1940 roku zamordowano polskich funkcjonariuszy.

Uroczystości związane z rocznicą odbyły się także w kompleksie klasztornym Niło-Stołbieńskiego Monastyru w Ostaszkowie. Klasztor został założony pod koniec XVI wieku na wyspie Stołbnyj na jeziorze Seliger. W latach 1939 - 1940 na terenie klasztoru mieścił się obóz dla polskich jeńców wojennych, w tym okresie łącznie przebywało tam ponad 15 tys. obywateli polskich, w tym około 7 tys. policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Większość funkcjonariuszy w 1940 r. została wywieziona do Tweru, tam zamordowana i pochowanych w Miednoje.

W latach 90–tych, staraniem Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, przy głównej bramie klasztoru zostały wmurowane tablice pamiątkowe (w języku polskim i rosyjskim), poświęcone przetrzymywanym na wyspie polskim jeńcom wojennym. Mnisi z klasztoru opiekują się również grobem 43 polskich jeńców, którzy zmarli w trakcie pobytu w obozie w wyniku chorób i zostali pochowani na cmentarzu w sąsiadującej z klasztorem wsi.

Podczas wizyty na terenie klasztoru odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kaplicy pod wezwaniem Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Zgodnie z planem kaplica będzie miała charakter narożny i będzie się znajdowała w załamaniu muru otaczającego klasztor. Dzięki temu kaplica będzie dostępna zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz murów klasztornych.

Dzisiaj rano wiceminister spraw wewnętrznych Michał Deskur oraz komendanci główni Policji i Straży Granicznej wzięli udział w otwarciu w części muzeum klasztornego ekspozycji poświęconej pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza  i Służby Więziennej II Rzeczypospolitej.

Następnie rodziny ofiar oraz delegacja polskich władz państwowych na czele z wiceszefem resortu spraw wewnętrznych Michałem Deskurem udali się do Miednoje. Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje otwarto i poświęcono 2 września 2000 r. Jest on położony około 30 km od Tweru, w miejscu gdzie w 1991 r. odnaleziono zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych wiosną 1940 r.

Na obszarze o łącznej powierzchni 1,7 ha jest 25 zbiorowych mogił, w których spoczywa ponad 6,3 tys. jeńców obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Wśród nich m.in. funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierze i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza i innych formacji wojskowych, pracownicy administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości II Rzeczpospolitej, którzy po 17 września 1939 r. znaleźli się w sowieckiej niewoli.

Polska delegacja wzięła udział w ceremonii na rosyjskiej części Memoriału Miednoje, gdzie spoczywają cztery tysiące radzieckich obywateli, ofiar stalinizmu z lat 30-tych.

Podczas  głównych uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje polska delegacja złożyła hołd policjantom i innym funkcjonariuszom państwowym zamordowanym w Katyniu, Charkowie i Twerze. Po modlitwie zapalono znicze i złożono wieńce.

 

(Źródło: MSW/pb)

Powrót na górę strony
Polska Policja