Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesne techniki szkolenia – rozpoczęcie realizacji drugiego komponentu tematycznego w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 04.09.2012

W dniu 3 września 2012 roku w Akademii Policji im. Stefana Wielkiego w Kiszyniowie w Mołdawii rozpoczęło się 4-dniowe seminarium dla przedstawicieli mołdawskich organów ścigania z zakresu nowoczesnych technik szkolenia.

Szkolenie to jest realizowane przez polskich ekspertów z Biura Kadr i Szkolenia KGP oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ramach drugiego z czterech komponentów tematycznych projektu pt.  Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Koordynatorem projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Bieżące spotkanie przyjęło formę wykładów teoretycznych dla 21 przedstawicieli mołdawskiej policji zajmujących się tematyką kadr, doboru do służby i szkoleń policyjnych. Podczas seminarium beneficjenci zostaną zapoznani ze strukturą polskiej Policji, systemem szkolnictwa policyjnego w Polsce, ofertą szkoleniową polskiej Policji, metodami nauczania wykorzystywanymi w procesie kształcenia funkcjonariuszy polskiej Policji oraz strukturą i zadaniami realizowanymi w CSP w Legionowie.

Polscy eksperci będą mieli okazję zwiedzić Akademię im. Stefana Wielkiego i zapoznać się z modelem kształcenia i doboru funkcjonariuszy w Mołdawii. Będzie to doskonałą okazją do porównania rozwiązań stosowanych w obu krajach i wymiany doświadczeń.

W świetle zachodzących w MSW Mołdawii przemian strukturalnych - również w zakresie komórek ds. kadr i szkoleń policyjnych, a także w odniesieniu do zgłaszanego w ubiegłych latach zainteresowaniem beneficjenta polskimi osiągnięciami w przedmiotowych dziedzinach, istnieje realna szansa na wykorzystanie przez mołdawską Policję polskich doświadczeń i stosowanych rozwiązań.

Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii dążącej do podniesienia standardów kształcenia funkcjonariuszy, co bezpośrednio przekładałoby się na poprawę  bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

źródło: BMWP KGP 

Powrót na górę strony