Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 06.09.2012

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęła się dwudniowa narada kadry kierowniczej Policji. Uczestniczą w niej Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, a także Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Michał Deskur oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru MSW Jacek Zalewski.

Do Centrum Szkolenia Policji przyjechali również zastępcy Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy  Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, Rzecznik Prasowy KGP, przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji, a także pełnomocnicy KGP.

Omawiane zagadnienia dotyczą stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wybranych aspektów funkcjonowania służby prewencyjnej oraz bieżących spraw z zakresu służby kryminalnej. Przedstawiona też będzie analiza sytuacji finansowej Policji.

(źródło: CSP w Legionowie)

Powrót na górę strony