Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

15-lecie działalności Fundacji

Data publikacji 08.09.2012

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach obchodzi 15-lecie swojej działalności. Rocznica powstania Fundacji jest kolejną okazją do do złożenia hołdu funkcjonariuszom poległym na służbie oraz spotkania jej podopiecznych z osobami zaangażowanymi w jej funkcjonowanie.

Dzisiaj w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbędzie się spotkanie jubileuszowe  z okazji 15. rocznicy powołania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem Fundacji jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić utrzymanie dla osieroconej rodziny.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin, w których wychowuje się ponad 250 dzieci.

Uroczystości, w których uczestniczyli Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński i Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki, rozpoczęły się wczoraj  wieczorem od mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji poległych policjantów i ich rodzin. Następnie uczestnicy udali się do Komendy Głównej Policji , gdzie złożono wieńce przed obeliskiem poświęconym poległym policjantom.

 

GALERIA FOTO Z UROCZYSTOŚCI

pb

Powrót na górę strony