Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja policji brytyjskiej z New Scotland Yard

Data publikacji 12.09.2012

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji odbyła się wizyta delegacji policji brytyjskiej z New Scotland Yard. Celem wizyty było podpisanie przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Metropolitan Police dokumentu regulującego warunki delegowania polskich policjantów do New Scotland Yard w Londynie w ramach wspólnego polsko-brytyjskiego projektu dotyczącego zwalczania handlu ludźmi.

Przedmiotowy projekt obejmuje w szczególności współpracę polskich policjantów z partnerem brytyjskim przy wykonywaniu zadań w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości w zakresie handlu ludźmi (postępowania dot. osób narodowości polskiej przebywających na terytorium Wielkiej Brytanii).

Delegowanie rozpocznie się w połowie października br. i potrwa dwa miesiące. Z ramienia polskiej Policji w projekcie udział weźmie troje funkcjonariuszy reprezentujących Centralne Biuro Śledcze i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności mł. insp. Rafała Łysakowskiego, dyrektora BMWP KGP oraz  nadinsp. Adama Maruszczaka, dyrektora CBŚ KGP.

Delegacji brytyjskiej towarzyszył mł. insp. Paweł Olczak, Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Wielkiej Brytanii.

Źródło: BMWP KGP
 
 

Powrót na górę strony