Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada prewencyjna w Słupsku

Data publikacji 13.09.2012

Narada roczna naczelników komend wojewódzkich/Stołecznej Policji, odpowiedzialnych za służbę prewencją, odbywa się w słupskiej Szkole Policji. Spotkanie prowadzi p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Ryszard Garbarz. Rozmawiano m.in. o stopniu realizacji Priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wybranych specjalistycznych obszarów służby prewencyjnej.

Tradycyjnie, podczas Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku", odbywa się roczna narada służbowa naczelników służby prewencyjnej. W obradach udział biorą wszyscy naczelnicy KWP/KSP, a także przedstawiciele szkół policyjnych, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil - gospodarz placówki dydaktycznej służby prewencyjnej Policji o najdłuższych tradycjach.

Tematyka spotkania dotyczy między innymi funkcjonowania dzielnicowych w zmieniających się uwarunkowaniach prawno-organizacyjnych, doświadczeń szkół policyjnych dotyczących współpracy z jednostkami terenowymi w zakresie pełnienia służby patrolowej przez słuchaczy kursów podstawowych oraz doskonalenia zawodowego lokalnego, paralizatorów elektrycznych jako środka przymusu bezpośredniego wykorzystywanego w Policji (przewidziano pokaz praktyczny).

Ważnym elementem narady jest przedstawienie funkcjonowania nowych systemów wspomagania informatycznego służby prewencyjnej na bazie dotychczasowych doświadczeń. Odrębnym, istotnym punktem narady, jest omówienie toku i etapu prac w zakresie uprzednio zgłoszonej problematyki oraz wymiana doświadczeń i dyskusja nad obecnie zidentyfikowanymi trudnościami w zakresie realizacji zadań przez poszczególne garnizony Policji.

(Biuro Prewencji KGP / mg)

Powrót na górę strony