Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejska Konferencja Szefów Ośrodków Szkolenia Psów Służbowych

Data publikacji 14.09.2012

W dniach 11 - 12 września br. w Tallinie – Estonia, odbyła się konferencja szefów ośrodków szkolenia psów służbowych. Polską Policję reprezentowali przedstawiciele krajowego punktu kontaktowego sieci KYNOPOL z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciel Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W dniach 11-12 września w Tallinie – Estonia, z inicjatywy Europejskiej Akademii Policyjnej - CEPOL oraz Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej – FRONTEX odbyła się konferencja szefów ośrodków szkolenia psów służbowych.

W przedsięwzięciu wzięło udział 83 przedstawicieli z 37 państw Europy. Polską Policję reprezentowali: przedstawiciele krajowego punktu kontaktowego sieci KYNOPOL z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Otwarcia konferencji dokonali: Rektor Estońskiej Akademii Nauk Bezpieczeństwa, Zastępca Dyrektora CEPOL oraz szef wydziału szkoleniowego FRONTEX.

Zaprezentowane zostały efekty zrealizowanych w bieżącym roku międzynarodowych przedsięwzięć szkoleniowych, a także zaplanowane do realizacji zamierzenia na przyszłość.

Kolejnymi prezentowanymi tematami były m.in.:
    - „refleksje przed rozpoczęciem tresury”,
    - „mity związane ze szkoleniem psów”,
    - „budowanie współpracy w szkoleniu psów”,
    - „cienka linia pomiędzy użyciem a nadużyciem psa jako środka przymusu bezpośredniego”,
    - implementacja standardów FRONTEX.

Wszystkim uczestnikom przekazano specjalistyczne narzędzia szkoleniowe, w tym jednolity program nauczania dla przewodników psów służbowych.

Przedstawiciel sekretariatu sieci KYNOPOL zaprezentował ponadto model funkcjonowania platformy wymiany informacji z dziedziny kynologii policyjnej oraz przedstawił propozycję funkcjonowania europejskiej bazy danych przewodników i psów służbowych na potrzeby m.in. realizacji współpracy transgranicznej. Dwudniowa konferencja zakończona została wizytacją Estońskiej Akademii Nauk Bezpieczeństwa, w której siedzibę ma również Centrum Szkolenia Psów Służbowych.

Źródło: Biuro Prewencji KGP
 

Powrót na górę strony