Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia i Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego

Data publikacji 16.09.2012

W dniu 16 września 2012 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych, pochodzących z Republiki Czeskiej, z wyjątkiem piwa i wina.

W związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej, których źródłem jest sfałszowany alkohol, wprowadzony do sprzedaży na terenie Czech, konieczne jest podjęcie szczególnych środków ostrożności. Alkohol metylowy, który znajduje się w sfałszowanych markach kilku wyrobów wysokoprocentowego alkoholu jest niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne.  Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Zdrowia zaleca powstrzymanie się od konsumpcji jakiegokolwiek alkoholu pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Władze Czeskie w piątek 14 września 2012 roku wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu wysokoprocentowego.


W związku z powyższym w  dniu 16 września br. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję o  wstrzymaniu na terenie całego kraju sprzedaży  alkoholi o zawartości powyżej 20 % alkoholu, dostępnych w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz w punktach gastronomicznych, pochodzących z Republiki Czeskiej. Decyzja otrzymała rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja GIS jest wydana na podstawie art. 27c ust. 1 oraz art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) w zw. z art. 104 § 1, art. 107 § 1 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.).


Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, w przypadku podejrzenia zatrucia alkoholem metylowym należy udać się do najbliższego szpitala lub wezwać karetkę Pogotowia Ratunkowego. Jedynie podjęcie wczesnego leczenia może uchronić osoby zatrute przed poważnymi konsekwencjami.

 

Ministerstwo Zdrowia/Główny Inspektor Sanitarny/gp

 

Powrót na górę strony