Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmodernizowane Centrum Przetwarzania Danych

26 września 2012 roku odbyła się uroczystość oddania do eksploatacji Centrum Przetwarzania Danych Policji. Nowoczesny budynek stwarza doskonałe warunki dla Policji do optymalizacji obecnie funkcjonujących w niej systemów informatycznych. Gospodarzem uroczystości był Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński. Wspólnie z nim, uroczystego otwarcia dokonał Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki.

Minister Cichocki wyraził ogromną radość z faktu, iż powstałe Centrum wprowadza Policję w nowy etap technologiczny. - Ten budynek pozwala zgromadzić wszystkie systemy w jednym miejscu. To ważne z punku widzenia nie tylko Policji, ale także innych służb - podkreslił.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, Centrum zostało poświęcone przez kapelana KGP księdza Jana Kota.

Policja modernizując własne systemy teleinformatyczne KSIP, SWD, SWOP, e-Posterunek, a także utrzymując ogólnokrajowe systemy, m.in. takie jak SISone4ALL, SIS II, KSI, KCIK, zobligowana jest do zapewnienia optymalnych warunków technicznych do ich eksploatacji. W tym własnie celu wybudowane zostało profesjonalne Centrum Przetwarzania Danych Policji (CPD).

Obiekt, którego całkowity koszt budowy to ok. 50 mln zł. został sfinansowany ze środków własnych Policji przeznaczonych na inwestycje. Powierzchnia zmodernizowanego obiektu CPD to 2342 metry kwadratowe, w tym komora serwerowa o powierzchni 540 m kwadratowych.

CPD Policji spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz niezawodności, umożliwia optymalizację obecnie funkcjonujących systemów informatycznych Policji, w tym: centralizację zasobów, poprawę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów utrzymania i rozwój techniczny. Równocześnie pozwala na podniesienie poziomu niezawodności, poprzez możliwość utworzenia Podstawowego Centrum Przetwarzania Danych „Bielany” i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych, które obecnie pełni rolę podstawowego i zlokalizowane jest w obiekcie „KGP Wiśniowa”.

Ponadto, oprócz zadań stricte policyjnych, nowo otwarte CPD będzie stanowiło główne centrum przetwarzania danych dla systemów  SISII/VIS, wytypowanych systemów pozostających w gestii Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Systemu Powiadamiania Ratunkowego – SI WCPR oraz SWD PRM. Jednocześnie w ramach ew. wolnych zasobów CPD, może świadczyć usługi utrzymywania infrastruktury serwerowej dla innych służb i podmiotów administracji publicznej na najwyższym poziomie.

pt

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 31.76 MB)

Powrót na górę strony