Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Misja Ewaluacyjna Schengen w Polsce

Data publikacji 27.09.2012

27 września, całodniowym spotkaniem w Komendzie Głównej Policji, rozpoczęła się Misja Ewaluacyjna Schengen w Polsce. Podczas spotkania przedstawiane są informacje o pracy komórek Policji i Straży Granicznej, szczególnie w aspekcie działań w ramach strefy Schengen. Przedstawiciele Biur KGP odpowiadają na szereg szczegółowych pytań zadawanych przez ekspertów misji, będących funkcjonariuszami służb innych państw UE i pracownikami instytucji unijnych. W kolejnym etapie misji, unijni ewaluatorzy odwiedzą terenowe placówki Policji.

Obszarem aktualnie prowadzonej misji jest współpraca policyjna prowadzona w ramach Schengen. Innymi obszarami poddawanymi osobnym misjom są: praca biur SIRENE, działania na granicach i ochrona danych osobowych. Tego rodzaju misjom poddawane są cyklicznie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ich zadaniem jest sprawdzenie, czy dane państwo członkowskie skutecznie implementowało dorobek prawny Schengen (Acquis Schengen) oraz dorobek prawny Unii Europejskiej (Acquis Communautaire). Ewaluacji poddawany jest także proces wdrażania rekomendacji z ewentualnych wcześniejszych misji ewaluacyjnych zawartych w stosownych raportach.

Obecna misja obejmuje jednocześnie dwa kraje: Czechy i Polskę. W  dniu wczorajszym unijni ewaluatorzy zakończyli misję w Republice Czeskiej.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony