Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja dotycząca handlu ludźmi

Data publikacji 28.09.2012

Dziś zakończyła się trzydniowa międzynarodowa konferencja dotycząca współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej i ukraińskiej policji.

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Gospodarzami konferencji było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Konferencja realizowana jest w dwóch etapach. W I etapie gospodarzem przedsięwzięcia jest strona polska, natomiast pod koniec roku podobne spotkanie będzie zorganizowane na terenie Ukrainy.

Konferencję otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Szczeci nadinsp. Wojciech Olbryś, który powitał zaproszonych gości oraz pokrótce przedstawił uczestnikom zagadnienia związane ze zwalczaniem i zapobieganiem handlowi ludźmi.
W ciągu trzech dni poruszana była tematyka kryminalna dotycząca zwalczania procederu handlu ludźmi, sposobów docierania do osób poszkodowanych, metod rozpoznawania tego typu przestępstw, omówiono także zjawisko przymusowej pracy. Oprócz wykładów prowadzone również były warsztaty w tym zakresie.

W konferencji brali udział zarówno przedstawiciele policji polskiej , jak i przedstawiciele strony ukraińskiej, zajmującej się tą problematyką. Spotkanie miało na celu wzmocnienie i poszerzenie wzajemnej współpracy w zakresie zwalczania tego typu przestępczości oraz wymianę dotychczasowych doświadczeń.

Druga część konferencji odbędzie się pod koniec bieżącego roku po stronie Ukraińskiej i będzie dotyczyła głównie prewencji i profilaktyki dotyczącej zjawiska handlu ludźmi i pomocy osobom poszkodowanym. Omówione zostaną również projekty programów profilaktycznych i kampanii społecznych realizowanych przez policję zachodniopomorską kierowanych do społeczności lokalnej naszego województwa. Pozwoli to na ocenę, czy rynek ukraiński potrzebuje kampanii, zarówno dotyczących handlu ludźmi, jak i zagrożenia nielegalną pracą.

Przedstawiciele policji oraz stowarzyszeń polskich i ukraińskich wypracują zasady wzajemnej współpracy mającej nieść pomoc ofiarom tych przestępstw.

(KWP w Szczecinie / mg)

Powrót na górę strony