Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia sztabowe 2012

Data publikacji 05.10.2012

Na terenie powiatu pińczowskiego odbyły się skoordynowane ćwiczenia świętokrzyskich funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej oraz ratowników medycznych. Celem przeprowadzonych symulacji zdarzeń nadzwyczajnych było m.in. doskonalenie współdziałania sił policyjnych różnych szczebli i rodzajów w sytuacji kryzysowej oraz współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie prowadzenia działań pościgowych.

Temat tegorocznych ćwiczeń to „Rola i zadania sił policyjnych podczas współpracy z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej w przypadku ucieczki skazanych z Zakładu Karnego w Pińczowie oraz powstania pożarów w Zakładzie Lafarge Gips w Leszczach i Schronisku dla Nieletnich w Gackach”.

Podczas ćwiczeń sprawdzany jest stopień przygotowania sił policyjnych w sytuacjach kryzysowych oraz stopień przygotowania do działań pościgowych. Sprawdzana i analizowana jest również właściwość przyjętych kalkulacji sił i środków do działań, a także możliwości sił i środków Policji podczas prowadzenia różnego rodzaju działań.

W ćwiczeniach udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w  Pińczowie, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach, Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Kielcach, a także funkcjonariusze Sztabu Policji KWP w Kielcach oraz funkcjonariusze Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
 
Założenia ćwiczeń:
 
Awaria na terenie Zakładu Lafarge Gips w Leszczach

PSP w Pińczowie otrzymała informację o wystąpieniu poważnej awarii na terenie Zakładu Lafarge Gips w Leszczach. W trakcie przepompowywania butanu z cysterny do zbiornika magazynu, w wyniku przemieszczenia cysterny samochodowej następuje uszkodzenie przyłącza i uwolnienie gazu.

Ucieczka skazanych z Zakładu Karnego w Pińczowie

Dyżurny KPP w Pińczowie otrzymuje od Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie informację o ucieczce osadzonych. Z informacji wynika, że trzem osadzonym udaje się zbiec z terenu zakładu. Wsiadają oni do podstawionego nieopodal ZK pojazdu i odjeżdżają.

W tym samym czasie na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 11 Listopada ciągnik siodłowy z naczepą – cysterną wykonuje manewr skrętu. Sprawcy ucieczki nie zauważają cysterny i dochodzi do zdarzenia drogowego. Uciekinierzy wydostają się z uszkodzonego pojazdu i uciekają w kierunku miejscowości Bogucice.

Pożar w Schronisku dla Nieletnich w Gackach

Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Pińczowie otrzymuje informację o wystąpieniu pożaru podczas prac remontowych w Schronisku dla Nieletnich w miejscowości Gacki.

Zsunięcie się samochodu osobowego ze skarpy do wody na zalanym wyrobisku kopalni gipsu w miejscowości Gacki

Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP w Pińczowie otrzymało informację o zsunięciu się ze skarpy do wody samochodu osobowego na zalanym wyrobisku kopalni gipsu w Gackach.
 
Ciąg dalszy - Ucieczka skazanych z Zakładu Karnego w Pińczowie - zatrzymanie

Policjanci wydziału kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie uzyskują informację, że trzej sprawcy poruszający się białym Citroenem Berlingo byli widziani w okolicy zbiornika wodnego w Gackach.

Sprawcy poruszający się po drodze powiatowej zostają zmuszeni poprzez wystawienie posterunku blokadowego do wjechania w drogę polną prowadząca bezpośrednio do zbiornika wodnego.

Podczas pościgu sprawcy ostrzeliwują się z broni palnej.

W wyniku działań taktycznych Sekcji Antyterrorystycznej, Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz działań pościgowo-blokadowych policjantów z KPP w Pińczowie uciekinierzy zostają zmuszeni do zatrzymania pojazdu.

Dwóch sprawców zostaje zatrzymanych bezpośrednio w pojeździe przez policjantów Sekcji AT z KWP w Kielcach, natomiast jeden z nich próbuje uciekać pieszo, jednakże zostaje zatrzymany przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej.

Sprawcy zostają przewiezieni do budynku Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie.
 

Przedstawione wydarzenia przeprowadzone zostały zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Były to jedynie ćwiczenia, jednak opisane sytuacje mogą mieć miejsce w rzeczywistości.

Ćwiczenia policyjne przygotowano zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa identycznych jak w przypadku realnego zagrożenia. Mają one być sprawdzianem służb, ale jednocześnie dobrym doświadczeniem przydatnym w realnych sytuacjach kryzysowych.

(KWP w Kielcach / mj)

Zdjęcia: KWP w Kielcach / OISW w Krakowie

Powrót na górę strony