Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji tureckiej w ramach instrumentu TAIEX

Data publikacji 19.10.2012

W dniu dzisiejszym kończy się finansowana ze środków Unii Europejskiej wizyta studyjna w Polsce delegacji Policji Państwowej Turcji. Spotkanie zagranicznych gości z przedstawicielami Policji trwało dwa dni. Przedsięwzięcie koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna była rezultatem zgłoszenia przez stronę turecką wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego TAIEX. Spotkanie miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania niewłaściwych zachowań policjantów, z uwzględnieniem naruszenia uprawnień oraz nadużycia siły podczas zabezpieczenia imprez masowych i demonstracji.

W programie wizyty studyjnej przewidziano spotkania z ekspertami Komendy Głównej Policji (przedstawiciele Biura Kadr i Szkolenia KGP, Biura Kontroli KGP, Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Głównego Sztabu Policji KGP) oraz praktyczną wizytę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Trzej tureccy partnerzy szczebla eksperckiego mieli możliwość zapoznania się zarówno z uregulowaniami prawnymi, obowiązującymi procedurami, jak i kwestiami praktycznymi mechanizmów etyki zawodowej służb Policji, które zostały wypracowane w naszym kraju na przełomie ostatnich lat.

Warto podkreślić, że Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach funduszu TAIEX (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten oprócz wizyt studyjnych umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji w tym roku brali  już kilkukrotnie udział w spotkaniach finansowanych ze środków TAIEX we współpracy z partnerem tureckim. Przedsięwzięcia te, także w formie misji eksperckich i warsztatów w Turcji, dotyczyły m. in. pomocy ofiarom przestępstw, zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi.

(BMWP KGP / mw)


 

Powrót na górę strony
Polska Policja