Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie przed bałkańską misją

Data publikacji 19.10.2012

W auli słupskiej Szkoły Policji odbyło się pożegnanie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego Unii Europejskiej na Bałkanach. W pożegnaniu, oprócz władz Szkoły, uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Punktualnie w czwartkowe południe, w szkolnej auli odczytano rozkaz Komendanta Głównego Policji o delegowaniu XXI zmiany jednostki Specjalnej Polskiej Policji do służby na Bałkanach, w Kosowskiej Mitrowicy. Komendant Szkoły wręczył natomiast Dowódcy Jednostki flagę narodową, którą policjanci zawieszą na maszcie polskiej bazy w Kosowskiej Mitrowicy.

Tradycyjnie już wszystkie policjantki wyjeżdżające na misję otrzymały kwiaty od słupskich samorządowców, wręczył je wiceprezydent Słupska Andrzej Kaczmarczyk. Policjanci z XXI zmiany przebywali w Słupsku przez miesiąc, w tym czasie poznawali specyfikę służby w Kosowie.

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczyli między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami wymienić należy między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 21 zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 polscy funkcjonariusze nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce stacjonowania polskich policjantów - po kilku latach służby w stolicy Kosowa Prisztinie, Polacy powrócili do swojej bazy w Kosowskiej Mitrovicy.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł.insp. Cezary Luba a jego zastępcą – nadkom. Krzysztof Janiszewski. Dowódca przygotowującej się w Słupsku Jednostki Specjalnej był już szefem 17. zmiany polskiego kontyngentu na Bałkanach, na przełomie lat 2009/2010.

Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Na misję wyjedzie 111 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje zastępcy szefa logistyki, pielęgniarki, ratownika medycznego oraz policjanta plutonu liniowego. Pozostali policjanci stanowić będą rezerwę kadrową. Służbę na Bałkanach policjanci rozpoczną w połowie listopada.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

(SP w Słupsku / mw)
 

Powrót na górę strony