Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna ,,Zadania Policji w obszarze przygotowań obronnych państwa”

Data publikacji 23.10.2012

W dniach 22-26 października 2012 r. Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji organizuje w Szkole Policji w Słupsku naradę roczną dotyczącą zadań Policji w obszarze przygotowań obronnych państwa.

Narada roczna odbywa się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, środowisk naukowych, przedstawicieli komórek sztabowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz szkół policyjnych realizujących zadania z zakresu przygotowań obronnych Policji.

Program narady przewiduje omówienie prowadzonych w Głównym Sztabie Policji KGP prac, które dotyczą kompleksowej nowelizacji aktów wewnętrznego kierowania Komendanta Głównego Policji z zakresu przygotowań obronnych Policji, charakterystykę rozwiązań przyjętych w znowelizowanym Planie Operacyjnego Funkcjonowania Komendanta Głównego Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz wymian doświadczeń i omówienie zasad współdziałania z przedstawicielami pozapolicyjnych podmiotów uczestniczących w naradzie, służące standaryzacji działań i wytwarzanej dokumentacji obronnej.

Konieczność przeprowadzenia narady rocznej z zakresu przygotowań obronnych Policji uwzględniona została w ,,Planie przedsięwzięć Policji w zakresie realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych Policji na rok 2012” jako realizacja zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb, wynikających ze znacznej fluktuacji kadr na stanowiskach związanych z przygotowaniami obronnymi jednostek organizacyjnych Policji oraz prowadzonej nowelizacji aktów wewnętrznego kierowania Komendanta Głównego Policji dotyczących przygotowań obronnych Policji.

(źródło: Główny Sztab Polcji KGP)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja