Funkcjonowanie PID i PdOZ - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonowanie PID i PdOZ

Data publikacji 26.10.2012

W dniach 22–23 października 2012 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się warsztaty szkoleniowe dotyczące funkcjonowania Policyjnych Izb Dziecka i Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych.

Organizatorem szkolenia był Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP. Udział w nim wzięli Naczelnicy Wydziałów Konwojowych KWP/KSP, przedstawiciele szkół Policji oraz zaproszeni goście.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. tematy związane z funkcjonowaniem PID i PdOZ, jak również dotyczące pokoi przejściowych i tymczasowych pomieszczeń przejściowych.

Ponadto, omówiono także kierunki rozwiązań prawno-organizacyjnych, związanych z włączeniem PID do struktur wydziałów konwojowych KWP/KSP, a także przejęcia przez te wydziały koordynacji i nadzoru nad organizacją i pełnieniem służby w PdOZ, pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych.

W drugim dniu warsztatów szkoleniowych jego uczestnicy mieli możliwość spotkania się z Dyrektorem Biura Prewencji KGP mł. insp. Ryszardem Garbarzem. Podczas swojego wystąpienia Dyrektor podkreślił istotę realizowanych zadań przez wydziały konwojowe KWP/KSP oraz zachęcił do dyskusji na temat problemów codziennej służby. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali najistotniejsze problemy w obszarze realizowanych przez komórki konwojowe zadań. 

Na zakończenie dwudniowych warsztatów Naczelnik Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP mł. insp. Dariusz Minkiewicz, podkreślił konieczność wpisania w kalendarz cyklicznych spotkań i szkoleń w tym zakresie, gdyż stanowią one oprócz zalet szkoleniowych również nieoceniony element możliwości wymiany informacji oraz zaznajomienia uczestników z problemami i zakresem realizowanych zadań przez komórki konwojowe z innych garnizonów, w tym również Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP.

(Biuro Prewencji KGP / pt)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja