Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko opolskiej Policji w sprawie zatrzymania w Opolu matki dwojga dzieci do odbycia kary pozbawienia wolności

Data publikacji 26.10.2012

Opolscy policjanci mimo wielu starań z ich strony zmuszeni byli do zatrzymania kobiety oraz do umieszenia jej dzieci w rodzinie zastępczej. Tego rodzaju działania są bardzo trudne dla samych policjantów, którzy muszą jednak respektować normy prawne.

W związku z licznymi publikacjami medialnymi na temat zatrzymania mieszkanki Opola i „zabraniu matki na oczach jej dzieci” informujemy, że w miniony poniedziałek policjanci z Komisariatu II Policji w Opolu otrzymali Zarządzenie z dnia 17.10.2012 r. Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Opolu sygn. akt VIIKs 74/10 wpkz 49/2012 w przedmiocie poszukiwania i doprowadzenia skazanego do odbycia kary. Sąd Rejonowy zarządził poszukiwanie i doprowadzenie w celu odbycia kary osoby wymienionej w dokumencie. Sąd nakazał doprowadzić skazaną do Aresztu Śledczego w Opolu w celu odbycia zastępczej kary 25 dni pozbawienia wolności/aresztu. Jednocześnie Sąd zarządził, że w przypadku uiszczenia zaległości w wysokości 2250 zł należy odstąpić od wykonania zarządzenia. Sąd uzasadnił, że skazana, mimo wezwania nie stawiła się w wyznaczonej dacie we wskazanym zakładzie penitencjarnym, w związku z czym, na podstawie obowiązujących przepisów, Sąd obligatoryjnie zarządził poszukiwanie skazanej, łącznie z zastosowaniem przeszukania i zatrzymania poszukiwanej w przypadku jej ujawnienia. Wskazał też, że przepisy kodeksu karnego wykonawczego dają podstawę do doprowadzenia ujętego poszukiwanego do właściwego zakładu.

Policjanci działali na podstawie sądowego zarządzenie zawierającego jedynie podstawowe informacje związane z tożsamością osoby oraz podstawami prawnymi wydania zarządzenia. Natomiast Sąd dysponował pełną wiedzą na temat sytuacji rodzinnej oraz materialnej kobiety oraz jej rodziny jeszcze przed wydaniem zarządzenia o zatrzymaniu.

Funkcjonariusze przystąpili do realizacji Zarządzenia Sądu. Ustalili, że poszukiwana kobieta nie figuruje w policyjnych bazach danych. Zgodnie z obowiązującym prawem i taktyką realizacji zatrzymań, do zatrzymania przystąpili we wtorek wieczorem, ponieważ dawało to duże prawdopodobieństwo zastania poszukiwanej osoby w miejscu zamieszkania i zrealizowania w ten sposób polecenia Sądu.

Policjanci sprawdzili czy kobieta przebywa pod wskazanym adresem zamieszkania. Ustalili, że może przebywać pod innym adresem. Co zostało zweryfikowane około godziny 20:00 w trakcie rozpoznania posesyjnego.

Z uwagi na pilną interwencję, pod wskazanym adresem ponownie stawili się o 21.00. Od sąsiadki uzyskali informację, że poszukiwanej nie ma w domu - jest na zakupach. Czekali przed domem 45 minut. Około godziny 21:45, poszukiwaną kobietę spotkali wracającą do domu z zakupów. Funkcjonariusze po przedstawieniu się, podjęli czynności związane z potwierdzeniem tożsamości kobiety. Zostali zaproszeni przez nią do mieszkania, wówczas okazało się, że jest w nim dwoje dzieci, pozostawionych wcześniej bez opieki. Kobiecie okazano Zarządzenie Sądu o zatrzymaniu w celu odbycia zastępczej kary. Wówczas kobieta oświadczyła, że sama wychowuje dwójkę dzieci.

Biorąc tę sytuację pod uwagę , policjanci poinformowali ją, że jeśli wpłaci pieniądze na konto sądu będą mogli odstąpić od jej zatrzymania. Kobieta poinformowała, że nie posiada takich środków i w obecności policjantów wspólnie z sąsiadką wykonała kilkanaście telefonów z prośbą o pomoc finansową do znajomych. Jednak bezskutecznie. Funkcjonariusze chcieli podwieźć ją we wskazane miejsce, by takiej wpłaty dokonać. Jednocześnie policjanci próbowali organizować opiekę kogoś bliskiego dla śpiących dzieci i ustalili jednego z bliskich członków rodziny, zamieszkałego we Wrocławiu, który na taką pomoc przystał, lecz matka dzieci kategorycznie odmówiła pomocy ze strony tej osoby.

Aby jak najbardziej złagodzić dzieciom tę niekomfortową dla nich sytuację, policjanci zorganizowali dla ich opiekę rodzinną w rodzinie zastępczej – instytucji o charakterze domowym, która gwarantuje profesjonalną opiekę nad dziećmi. Policjanci do godz. 23.00 próbowali załatwić sprawę w sposób jak najłagodniejszy dla dzieci i matki. Czynności policjantów odbywały się cicho, kulturalnie i bez zastrzeżeń. Dzieci przez cały ten czas spały. Matka osobiście zbudziła dzieci, ubrała, zabrała dla nich lekarstwa i pampersy, wytłumaczyła dzieciom, że źle się czuje i jedzie na badania, i jutro po nie wróci. Razem z policjantami przewiozła dzieci do rodziny zastępczej. Dodać należy, że policjanci występowali w strojach cywilnych i poruszali się nieoznakowanym pojazdem. Po przekazaniu dzieci, kobietę przewieziono do jednostki policji. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie. Poszukiwaną osadzono o godz. 1.00, a o godz. 8.00 przewieziono do Aresztu Śledczego w Opolu.

Funkcjonariusze zajmujący się tą sprawą, mimo formalnego jej zakończenia, rozumiejąc trudną sytuację matki i jej dzieci, już rano kontaktowali się z sądem przedstawiając zaistniałą sytuację. Pytali o możliwość pomocy kobiecie. Zostali poproszeni o pisemną informację, którą natychmiast przekazali sądowi. 

KWP Opole

Powrót na górę strony
Polska Policja