Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji zlecił przeanalizowanie zarządzenia regulującego metody i formy doprowadzeń

Data publikacji 28.10.2012

Komendant Główny Policji podjął decyzję o przeanalizowaniu zarządzenia regulującego metody i formy działania podczas dokonywania przez policjantów doprowadzeń, pod kątem możliwego zwiększenia ochrony dzieci i innych osób podlegających nakazowi doprowadzenia.

W myśl obowiązujących przepisów odstąpienie od doprowadzenia może nastąpić w przypadku przedstawienia przez osobę podlegającą doprowadzeniu zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, bądź zaświadczenia organu samorządowego, że osoba ta ma na swoim wyłącznym utrzymaniu dziecko w wieku do 18 lat. Dlatego też minister spraw wewnętrznych polecił komendantowi głównemu policji analizę zarządzenia pod kątem dania możliwości opóźnienia działań przez policję, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją „wyższego dobra”, w tym przypadku było to dobro dzieci. Analizowana będzie sytuacja, w której funkcjonariusz mógłby mieć możliwość opóźnienia dokonania zatrzymania i ponownego zwrócenia się do sądu z przedstawieniem faktycznej sytuacji, tak, aby sąd miał możliwość zmiany decyzji.

Z ustaleń zespołu kontrolnego MSW wynika, że funkcjonariusze wykonujący zarządzenie sądu w sprawie zatrzymania matki dwójki dzieci w celu odbycia kary pozbawienia wolności działali zgodnie z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariusze ci nie złamali obowiązujących procedur, a w trakcie wykonywania swoich czynności szukali sposobów i rozwiązań, które umożliwiłyby kobiecie uregulowanie zaległości, a w konsekwencji pozostawienie dzieci w domu pod opieką matki.

KGP

Oświadczenie Komendy Głównej Policji w sprawie zatrzymania w Opolu matki dwojga dzieci »

Powrót na górę strony
Polska Policja