Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ceremonia wręczenia medali na Misji Unii Europejskiej EULEX w Kosowie

Data publikacji 29.10.2012

Na terenie bazy Camp „Charile” w Mitrowicy odbyła się uroczystość wręczenia medali Unii Europejskiej za służbę w ramach Misji Policyjnej w Kosowie. Nagrodzonych zostało 111 funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie. W ceremonii wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Rafał Łysakowski

W dniu 26.10.2012 na terenie bazy Camp „Charile” w Mitrowicy odbyła się uroczystość wręczenia medali Unii Europejskiej za służbę w ramach Misji Policyjnej w Kosowie. Medalami zostało nagrodzonych 111 funkcjonariuszy Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

W ceremonii uczestniczyli I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski wraz z Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Rafałem Łysakowskim, Ambasador RP w Macedonii Przemysław Czyż, dowódca PKW w Kosowie ppłk Adam Luzyńczyk oraz goście z KFOR-u i EULEX-u.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za zaangażowanie i poświęcenie w pełnieniu służby w obronie ładu i porządku publicznego w Kosowie. Podkreślił profesjonalizm i godne reprezentowanie polskiej Policji na arenie międzynarodowej.

Komendant Główny Policji za nienaganną służbę poza granicami państwa i zaangażowanie w realizację zadań mandatowych misji wyróżnił funkcjonariuszki i funkcjonariuszy nagrodami rzeczowymi oraz pochwałami.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja