Projekt "EXTRA" - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt "EXTRA"

W dniach 22–26 października 2012 roku w Warszawie odbył się kolejny (III) moduł projektu „EXTRA”. Projekt ten realizowany jest w ramach programu szczegółowego Unii Europejskiej - ISEC - Zapobieganie i zwalczenie przestępczości (Prevention of and Fight against Crime). Celem programu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości zarówno zorganizowanej, jak i innych jej form. Do priorytetów programu należy między innymi wdrażanie planów działania UE w zakresie materiałów wybuchowych i materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych.

W projekcie „EXTRA”, którego gospodarzem jest Bundeskriminalamt (Federalna Policja Kryminalna Niemiec) udział biorą także Policjanci z Polski i Austrii. Dodatkowo w zajęciach uczestniczą funkcjonariusze z Rosji.

Polska Policja reprezentowana jest przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, Centralne Biuro Śledcze KGP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu.

Tematem III modułu było prowadzenie śledztw powybuchowych. Podczas pierwszych 2 dni szkolenia odbyły się wykłady dotyczące uwarunkowań prawnych oraz techniki wykonywania oględzin miejsc zdarzeń po wybuchu. Uczestnicy odbyli też wizytę studyjną na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie funkcjonariusze Straży Granicznej zapoznali gości z aspektami zabezpieczenia lotnisk pod kątem zagrożeń bombowych. Kolejne dni poświęcone były ćwiczeniom praktycznym. Polscy policjanci przygotowali trzy zdarzenia, w których użyte zostały materiały wybuchowe. Wybuchy nastąpiły w autobusie komunikacji miejskiej oraz w terenie zurbanizowanym.

Zadanie ekip zagranicznych polegało na przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia w tym ujawnienia jak największej ilości elementów pochodzących z urządzenia wybuchowego oraz odtworzenia jego wyglądu na podstawie zebranych śladów i określenia rodzaju i ilości użytego materiału wybuchowego.

Ćwiczenia pozwoliły stwierdzić, że wszystkie biorące w nich udział grupy policyjne są dobrze przygotowane do wykonywania tak skąplikowanych oględzin. Pomimo istnienia odmiennych procedur prawnych praca wykonywana jest w podobny sposób dając te same efekty.

BOA / pt
 

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja