Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Europol – zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości w Europie. Ochrona informacji i danych osobowych”

Data publikacji 29.10.2012

Z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, we współpracy z Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie rozpoczęła się dzisiaj dwudniowa konferencja zatytułowana „Europol – zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości w Europie. Ochrona informacji i danych osobowych”.

W imieniu Komendanta Głównego Policji konferencję otworzył mł.insp. Rafał Łysakowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, ze strony Komendy Głównej Straży Granicznej – płk SG Jacek Bajger, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej. Udział w konferencji biorą przedstawiciele zarządów terenowych Centralnego Biura Śledczego KGP, pionów kryminalnych komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawiciele terenowych wydziałów operacyjno-śledczych Straży Granicznej. Wśród prelegentów zaproszenie przyjęli polscy eksperci z Europejskiego Urzędu Policji - Europolu oraz przedstawiciel GIODO, który przedstawi zagadnienia dotyczące sposobu przetwarzania informacji oraz ochrony danych osobowych.

Otwarcie granic w krajach Unii Europejskiej zapewnia jej obywatelom liczne udogodnienia, niemniej jednak stwarza różnego rodzaju zagrożenia, w tym związane z przestępczością. Swobodne przemieszczanie się obywateli na terenie Unii Europejskiej to również zwiększona mobilność zorganizowanych grup przestępczych, które swoją działalność prowadzą w różnych krajach.

Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że kluczową rolę zarówno w analizie działań grup przestępczych, jak i przy wymianie informacji międzynarodowych, odgrywa Europejski Urząd Policji – EUROPOL. Należy również podkreślić, że istotnym w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości międzynarodowej jest z jednej strony koordynacja pewnych inicjatyw, a z drugiej strony ściślejsza współpraca na poziomie krajowym organów ochrony porządku prawnego, takich jak Policja czy Straż Graniczna.

Rozpoczynająca się konferencja jest poświęcona między innymi tematyce zachodzących obecnie zmian w Europolu, w tym powstającemu Centrum do zwalczania Cyberprzestępczości, a także innym aspektom, które mają bezpośredni wpływ na współpracę z Europolem oraz partnerami zagranicznymi. Mając na uwadze szczególny charakter wymienianych informacji pomiędzy Europolem a organami ścigania w Państwach Członkowskich, podczas konferencji zostaną również przedstawione zagadnienia dotyczące sposobu przetwarzania informacji oraz ochrony danych osobowych.

(BMWP KGP / mw)

 

Powrót na górę strony