Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komponent regionalny – rozpoczęcie realizacji czwartego komponentu tematycznego w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 30.10.2012

W dniach 22-25 października 2012 roku w Akademii Policji im. Stefana Wielkiego Kiszyniowie w Mołdawii odbyło się 4-dniowe seminarium dla przedstawicieli mołdawskich organów ścigania realizowane przez ekspertów z KWP w Gdańsku. Szkolenie to zostało zrealizowane w ramach czwartego komponentu tematycznego projektu pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Koordynatorem projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Podobnie jak poprzednie seminaria realizowane w Mołdawii w ramach tego projektu, spotkanie przyjęło formę wykładów teoretycznych dla 20 przedstawicieli mołdawskich organów ścigania: ekspertów i przedstawicieli średniego szczebla zarządzania.

Seminarium obejmowało kilka obszarów tematycznych: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zadania Sztabu Policji, w tym zabezpieczanie imprez masowych (również na przykładzie EURO 2012), działania dochodzeniowo-śledcze itp. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny spotkania w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele różnych jednostek mołdawskiej Policji, m.in. z Centrum dw. z Handlem Ludźmi, Oddziału Patrolowo-Wartowniczego Scut, policji ruchu drogowego i Karabinieri.

Beneficjenci zostali zapoznani z procedurami obowiązującymi w polskiej Policji, jak również z metodami pracy terenowej jednostki polskiej Policji. Wykłady dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zagrożeń, jakie stanowią kierujący pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także działań profilaktycznych prowadzonych przez Policję we współpracy z innymi podmiotami.

Następnie przedstawiono metody zwalczania przestępczości transgranicznej i skupiono się na zadaniach Sztabu Policji, zwłaszcza zabezpieczaniu imprez masowych zgodnie z krajowymi i unijnymi regulacjami prawnymi. Jako przykład zabezpieczenia dużej imprezy masowej podano działania na rzecz bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Eksperci opisali następnie czynności podejmowane przez Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KWP w Gdańsku z uwzględnieniem wykorzystania badań biologicznych, profilu psychologicznego sprawcy i szczególnego znaczenia oględzin.

Następnie przedstawiciele Wydziałów Dochodzeniowo-Śledczego i Kryminalnego KWP w Gdańsku zaprezentowali sprawy dotyczące handlu ludźmi oraz przemytu i wprowadzania środków odurzających na teren Polski. W świetle zachodzących w MSW Mołdawii przemian strukturalnych dotyczących całości struktury policyjnej, jak również dążenia mołdawskich organów ścigania do wykorzystania dobrych praktyk państw europejskich istnieje realna szansa na wykorzystanie przez mołdawską Policję polskich doświadczeń.

Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii dążącej do poprawy  bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

(BMWP KGP / mw)

 

Powrót na górę strony