Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

81 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Rzymie

Data publikacji 06.11.2012

5 listopada w Rzymie rozpoczęła się 81 sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu – dorocznego forum decyzyjnego Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. W pierwszym dniu obrad odbyło się spotkanie ministerialne, które zgromadziło ponad 100 ministrów spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz ds. bezpieczeństwa z państw członkowskich Organizacji.

Temat przewodni spotkania brzmiał: „Wyzwania dla Policji wobec współczesnej przemocy kryminalnej”. Ogółem w sesji uczestniczy prawie tysiąc delegatów ze 170 państw członkowskich. Obrady otworzyli Sekretarz Generalny Interpolu - Ronald K. Noble oraz  Minister Spraw Wewnętrznych Włoch - Annamaria Cancellieri. Polskę na spotkaniu ministerialnym reprezentował Pan Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych.

Polską Policję na 81 sesji Zgromadzenia Ogólnego reprezentuje delegacja w składzie: nadinsp. Andrzej Rokita – Zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji,
kom. Piotr Kunat – Kierownik Sekcji ds. Interpolu w BMWP KGP.

Dalsze obrady, które potrwają do 8 listopada, poświęcone będą omówieniu najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem  Interpolu. W programie uwzględniono  między innymi kwestie dotyczące:
•    programu pracy i projektu budżetu  Interpolu na rok 2013,
•    zwalczania światowego handlu niedozwolonymi towarami,
•    stanu zaawansowania prac związanych z budową Światowego Kompleksu Interpolu w Singapurze,
•    zmiany standardowych procedur dotyczących bazy danych skradzionych lub zaginionych dokumentów podróży,
•    zmian modelu finansowania Interpolu.

Przedłożone zostanie także do zatwierdzenia  sprawozdanie finansowe za rok 2011.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja