Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji tureckiej w ramach instrumentu TAIEX

Data publikacji 08.11.2012

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się finansowana ze środków Unii Europejskiej wizyta studyjna w Polsce delegacji Policji Państwowej Turcji. Spotkanie zagranicznych gości z przedstawicielami Policji potrwa dwa dni. Przedsięwzięcie koordynowane jest przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Wizyta studyjna jest rezultatem zgłoszenia przez stronę turecką wniosku do służb Komisji Europejskiej w ramach programu pomocowego TAIEX. Spotkanie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, której ofiarami są nieletni, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania na tle seksualnym i pornografii dziecięcej.

W programie wizyty studyjnej przewidziano spotkania z ekspertami Komendy Głównej Policji (przedstawiciele Biura Prewencji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego KGP). Ponadto goście zagraniczni odwiedzą Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Biuro Rzecznika Praw Dziecka oraz współpracujące z Policją organizacje pozarządowe – Fundację „Dzieci Niczyje” i „DyżurNet.pl”.

Dwaj tureccy partnerzy szczebla kierowniczego będą mieli możliwość zapoznać się zarówno z uregulowaniami prawnymi, obowiązującymi procedurami, jak i kwestiami praktycznymi mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania ww. zjawisk. Program wizyty został opracowany w taki sposób, aby zaprezentować gościom w kompleksowy sposób działalność i współpracę wielu instytucji – zarówno reprezentujących administrację publiczną, jak i sektor NGO.

Warto podkreślić, że Policja nawiązuje coraz ściślejszą współpracę z instytucjami z krajów kandydujących i sąsiedzkich w ramach funduszu TAIEX (krajowy punkt koordynacyjny znajduje się w Wydziale Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP). Instrument ten, oprócz wizyt studyjnych, umożliwia również finansowanie udziału polskich ekspertów w warsztatach i seminariach prowadzonych w krajach trzecich.

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji w tym roku brali już kilkukrotnie udział w spotkaniach finansowanych ze środków TAIEX we współpracy z partnerem tureckim. Przedsięwzięcia te, także w formie misji eksperckich i warsztatów w Turcji, dotyczyły m. in. pomocy ofiarom przestępstw, zwalczania przestępczości zorganizowanej i handlu ludźmi.

(BMWP KGP / mw)

 

Powrót na górę strony
Polska Policja