Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na granicy terroryzmu - ruszył polsko-szwajcarski projekt

Data publikacji 08.11.2012

Podkarpaccy policjanci biorą udział w cyklu szkoleń dotyczących reagowania kryzysowego. Szkolenia są częścią projektu realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i odbędą się w 15 podkarpackich powiatach i gminach. Dziś w Rzeszowie odbyła się konferencja inaugurująca projekt w województwie podkarpackim.

Jednym z partnerów projektu jest polska Policja. W dzisiejszej konferencji udział wzięli m.in. inspektor Andrzej Ostas, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, podinspektor Adam Kall, zastępca dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Policji, inspektor Andrzej Sabik, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, inspektor Witold Szczekala, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele komend Policji w Przemyślu, Jarosławiu, Lubaczowie i Ustrzykach Dolnych.

Projekt „Na granicy terroryzmu – szkolenia z zakresu reagowania kryzysowego” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich.

Przedsięwzięcie obejmuje wykłady wraz z ćwiczeniami z zachowania w sytuacjach kryzysowych, w tym przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Szkolenia są skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego,GOPR, WOPR oraz przedstawicieli wszystkich w regionie instytucji odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe.

W trakcie  dwudniowych szkoleń uczestnicy będą brali udział w wykładach oraz ćwiczeniach. Podczas jedenastu godzin wykładów i pięciu godzin ćwiczeń zostanie opracowanych łącznie trzynaście zagadnień. W projekcie planowane jest omówienie procedur oraz potrzeb logistycznych, przećwiczenie procedur związanych między innymi z incydentami i zdarzeniami terrorystycznymi w kontekście reagowania kryzysowego oraz komunikacji kryzysowej.

Istotną wartością projektu będzie zebranie ocen i propozycji od osób biorących udział w szkoleniu. Dzięki temu możliwe będzie wypracowanie wytycznych – zbioru dobrych praktyk i propozycji zmian w obowiązujących przepisach. Taki dualizm wymiany informacji powinien być podstawą podczas współczesnego kształcenia, gdzie wiedza i doświadczenia są nie tylko przekazywane, ale także weryfikowane.

Szkolenia będą prowadzone przez interdyscyplinarny zespół ludzi dobrany ze specjalistów zajmujących się w teorii oraz praktyce zarządzaniem kryzysowym, terroryzmem, bezpieczeństwem narodowym i kwestiami administracyjnymi. Będą to doświadczeni organizatorzy szkoleń dla służb informacyjnych i porządkowych oraz koordynatorzy działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w strefach kibica podczas EURO 2012.

W podkarpackiej części projektu bierze udział 15 powiatów i gmin zlokalizowanych w rejonie granicy polsko-ukraińskiej. Są to powiaty: lubaczowski (gminy Horyniec, Lubaczów, Wielkie Oczy), jarosławski (gmina Radymno), przemyski (gminy Stubno, Medyka, Przemyśl, Fredropol) i bieszczadzki (gminy Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska).

(KWP w Rzeszowie / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja