Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie XXI rotacji policjantów wylatujących do Kosowa

Data publikacji 13.11.2012

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński spotkał się wczoraj z policjantami XXI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. W tym tygodniu 115 funkcjonariuszy wyjedzie do Kosowa. Komendant życzył im przede wszystkim spokojnej i bezpiecznej służby oraz szczęśliwego powrotu do kraju.

Jednostka Specjalna Polskiej Policji jest jedną z dwóch tego typu jednostek stacjonujących na terenie Kosowa. Policjanci wchodzący w skład JSPP są dobierani z garnizonów Policji z terenu całego kraju po uzyskaniu pozytywnej oceny w trakcie rekrutacji prowadzonej dwa razy w ciągu roku.

Zadania, które stoją przed polskimi policjantami, to m.in. konwoje, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa.

Od grudnia 2008 roku polscy policjanci nie służą już pod flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Od 15 sierpnia 2012 r.  Jednostka Specjalna Polskiej Policji zmieniła dotychczasowe miejsce stacjonowania. Z Prisztiny powróciła do Camp Charlie w Kosowskiej Mitrowicy, gdzie do 2008 r. przebywali funkcjonariusze poprzednich rotacji JSPP.

KGP

Olsztyn: Wyjeżdżają na misję pokojową do Kosowa >>

Powrót na górę strony
Polska Policja