Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie obrad 81 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Rzymie

Data publikacji 12.11.2012

Delegacja polskiej Policji pod przewodnictwem nadinsp. Andrzeja Rokity – Zastępcy Komendanta Głównego Policji powróciła z 81 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, która odbyła się w minionym tygodniu w Rzymie, w dniach 5-8 listopada

Sesja rozpoczęła się spotkaniem ministerialnym, w którym wzięło udział  prawie 100 ministrów z państw członkowskich Interpolu, w tym także z Polski. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji, w której uznano potrzebę  zdefiniowania strategii, służących  skutecznemu  przeciwdziałaniu zmianom zachodzącym we współczesnej przemocy kryminalnej.

W sesji uczestniczyło ogółem ponad 1000 delegatów ze 170 państw. W trakcie obrad przyjęto 15 rezolucji zalecającym  państwom członkowskim oraz Sekretariatowi Generalnemu Interpolu  m.in.
-    zintensyfikowanie wymiany informacji w celu bardziej skutecznego  zwalczania zjawiska  związanego  z uzyskiwaniem dóbr pochodzących z działalności przestępczej, a także w celu konfiskowania tych dóbr
-    zwiększanie wymiany informacji dotyczących nielegalnego obrotu dobrami kultury
-    zintensyfikowanie działań służących zwalczaniu przestępczości komputerowej
-    zacieśnianie  współpracy i zwiększanie zakresu wymiany informacji dotyczących handlu nielegalnymi towarami oraz  związków pomiędzy tym handlem a przestępczością zorganizowaną

Podczas sesji zatwierdzono także sprawozdanie finansowe za rok 2011 i udzielono absolutorium Sekretarzowi Generalnemu. Przyjęto również:
-    Regulamin  nadawania klauzul niejawności informacjom wymienianym kanałem Interpolu,  Program pracy i program budżetu na rok 2013, 
-    zmiany w standardowych  procedurach operacyjnych dotyczących bazy SLTD (skradzionych i zaginionych dokumentów podróży)

W ostatnim dniu sesji odbyły się wybory do Komitetu Wykonawczego Interpolu
Prezydentem Interpolu została Mireille Balestrazzi – Zastępca Dyrektora Generalnego Policji Kryminalnej we Francji. Jest to pierwsza kobieta, która objęła tak wysokie stanowisko we władzach Organizacji.

Do Komitetu Wykonawczego zostali również wybrani:
-    przedstawiciel USA na stanowisko  Wiceprezydenta dla regionu Ameryk
-    przedstawiciel Japonii na Wiceprezydenta dla regionu Azji
-    przedstawiciel  Algierii na stanowisko Delegata dla regionu Afryki
-    przedstawiciel Kanady na  Delegata dla regionu Ameryk 
-    przedstawiciele  Korei i Kataru  na 2 stanowiska  Delegatów dla regionu Azji
-    przedstawiciel  Włoch na Delegata dla regionu Europy

Na zakończenie zatwierdzono miejsce przyszłorocznej  82  sesji  ZO  Interpolu, która  odbędzie się  w Kartagenie w Kolumbii. Ustalono również, iż gospodarzem sesji w 2014 roku będzie Monako.

(źródło: BMWP KGP) 

Powrót na górę strony
Polska Policja