Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja o współpracy w sytuacji zagrożeń

Data publikacji 14.11.2012

Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją publiczną w sytuacjach zagrożeń – to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się dzisiaj w Białobrzegach. Jednym z organizatorów konferencji była Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu, a patronatem honorowym objęli ją Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Głównym celem białobrzeskiego spotkania było zebranie doświadczeń Policji, Sił Zbrojnych, administracji rządowej szczebla powiatowego w zakresie realizacji zadań obronnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących rozwiązań w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego.

Konferencja podzielona była na kilka paneli dyskusyjnych w czasie których rozmawiano o współpracy między instytucjami państwowymi w czasie sytuacji kryzysowych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. policjanci Sztabu KWP zs. w Radomiu – asp. Jarosław Cieślik, kom. Krzysztof Kmieciak oraz sierż. sztab. Anna Garbacz. Moderatorem ostatniego z paneli „Współdziałanie służb, inspekcji, straży w realizacji zadań obronnych” był Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Marek Świszcz.

W czasie konferencji, na terenie ośrodka Olszynka koło Białobrzegów, odbyły się także ćwiczenia Sekcji Antyterrorystycznej KWP zs. w Radomiu, w czasie których funkcjonariusze podnosili swoje umiejętności m.in. w zatrzymywaniu groźnych przestępców.

Konferencja, która odbyła się w murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica, została przygotowana we współpracy z Zakładem Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, Starostwem Powiatowym w Białobrzegach oraz Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. Patronatem honorowym konferencję objęli Komendant Główny Policji – nadinsp. Marek Działoszyński oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Jeden z organizatorów spotkania, prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych płk dr inż. Zbigniew Piątek został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Odznaczonemu medal podczas konferencji wręczył Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Marek Świszcz.

(KWP w Radomiu / mg)

Powrót na górę strony