Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych

14 listopada odbyły się Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Głównego Policji.

Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych odbyły się na krytej strzelnicy Komendy Głównej Policji. Zorganizowało je Centralne Biuro Śledcze KGP, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Operacji Antyterrorystycznych, Region IPA CBŚ i  Zespół Szkolenia Strzeleckiego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Uroczyście otworzył je Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Na początek całodniowych zmagań, dla wszystkich uczestników, specjalną atrakcję przygotowali funkcjonariusze BOA. Przez kilka minut prezentowali pokaz strzelania sytuacyjnego.

Zawody były jak zawsze doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy. Cel był jednak jeszcze jeden – wesprzeć Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

W pierwszej konkurencji udział wzięli przedstawiciele służb mundurowych - Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Cenralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej i Straży Granicznej.

Wszyscy uczestnicy zawodów brali udział w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym i strzelaniu szybkim. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na podium stanęli także funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu (II miejsce) i Szkoły Policji w Słupsku (III miejsce). W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn najlepszym okazał się Hubert Kowalik z CSP w Legionowie, w kobiecych zawodach zwyciężyła Agnieszka Pawłowska z KWP w Poznaniu.

Po zmaganiach służb mundurowych przyszedł czas na ich przyjaciół, startujących zarówno w grupach jak i indywidualnie.

pt/rh

Powrót na górę strony